Arithmancy-Numeroloji ve Sayı Falı Kehaneti

Arithmancy-Numeroloji ve Sayı Falı Kehaneti

numerology

Arithmancy

Arithmomancy ve Arithmology isimleriyle de bilinir.

Yunanca “rakam” anlamına gelen “arithmos” ve kehanet anlamına gelen “manteia” sözcüklerinin bileşiminden oluşan terim rakamlar, figürler ve harfler aracılığı ile kehanette bulunma sanatını ifade eder. Numerolojinin atası olarak kabul edilir.

Bu rakam mistisizminin en yaygın şekli bir alfabenin harflerine bazı sihirli kurallar ya da sistemler ile rakamlar atanmasıdır. Böylece her harfin bir rakam değeri olur, harflerin biraraya gelerek oluşturduğu kelimeler de yeni sayılar meydana getirir. İnsanların isimleri de çoğunlukla sayısal açıdan incelenerek bunda bir anlam aranır.

Arithmancy için en uygun örnek “666” sayısıdır. İncil’den alınan bu rakam herkes tarafından şeytanın ya da deccalın rakamı olarak bilinir. Bu rakamların işaret ettiği sözcük ise tam olarak bilinmemektedir. 666 rakamının ardındaki şeytanın kim olduğu hakkında çok çeşitli yorumlar yapılmıştır.

Ezoterik olarak Arithmancy tanrılar, insanlar ve rakamlar arasındaki bağlantıyı çözmeye yarayan ilim olarak görülür. Antik Yunanlı ünlü matematikçi Pisagor tüm evrenin matematiksel bir düzene sahip olduğunu ve rakamlarla herşeyin açıklanabileceğini düşünmekteydi.

Pisagorcular ve Platoncular rakamlarla kehanet sanatını uyguluyorlardı. Savaşlarda, olimpiyat oyunlarında ya da gladyatör dövüşlerinde rakiplerin isimlerini numeroloji açısından incelemek yaygın bir uygulamaydı. Numerolojik yorumlara göre kazanan taraf tahmin edilmeye çalışılırdı. Truva Savaşı’nda Aşil’in Hektor’u yeneceğinin de bu şekilde tahmin edildiği iddia edilir.

Antik dönem Yahudileri de Arithmancy uygulamaları yapmıştır. Yahudilikte bu büyü – felsefe karışımı ilme Gematria adı veriliyordu. Gematria ezoterik Yahudi öğretisi Kabala’nın bir parçasıdır.

Kaldeliler Arithmancy uygulayan başka bir medeniyetti. Alfabelerini üçe bölmüşlerdi ve her bölüm 7 gezegeni ifade eden 7 rakamdan oluşuyordu. Bu aritmetik metod ile gezegenlerin numerik değerleriyle ilgili çalışmalar yapıyorlardı.

Günümüzdeki Arithmancy uygulamaları daha çok kişinin karakterini anlamak ya da potansiyelini ölçmek gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı