Astrapomancy-Şimşek Falı

Astrapomancy-Şimşek Falı

ceraunomancy

Astrapomancy

Ceraunomancy ismiyle de bilinen Astrapomancy Yunanca şimşek anlamına gelen “astrape” ve kehanet anlamına gelen “manteia” sözcüklerinden türetilmiş bir terimdir. Şimşek çakmasının geçmişi, bugünü ve geleceği yorumlamak, kehanetlerde bulunmak için kullanılması uygulamasıdır.

Mayalar, Antik Romalı, Babilli, Mısırlı, Etrüks, Yunanlı, Kelt kahinler bu uygulamaya sıkça başvururlardı.

Etrüsk ve Latin metinlerinde Cafates (Cafatius) adlı bir kahinden bahsedilir ve ciğer gibi iç organları ve şimşekleri çok iyi yorumladığı, gelecekteki kötü olayları iyi tahmin edebildiği anlatılır.

Yunanlılar şimşek çakmasını erkek tanrılarla ilintilendirirlerdi. Pliniyus’a göre gündüz çakan şimşekleri Jüpiter, gece çakan şimşekleri ise Poseidon yaratıyordu. Tanrıların öfkeye kapıldıkları zaman yeryüzüne şimşeklerini gönderdiklerine inanılırdı.

Romalılar şimşeğin görüntüsü, mesafesi ve parlaklığına göre gelecekle ilgili kehanetlerde bulunur, başarıları ya da felaketleri önceden tahmin ederlerdi. Romalı yazar Seneca’ya göre, şimşeğin yorumlanması onun tipine, yoğunluğuna, rengine, sesine ve etkisine göre yapılmalıydı.

Cennetin Doğu tarafı dost, Batı tarafı ise düşman sayılır, şimşeğin çaktığı yöne göre iyiye mi işaret olduğu yoksa felaketleri mi haber verdiği anlaşılmaya çalışılırdı. Doğudan çakan şimşek cennetteki dost taraftan gönderilen iyi bir işaret olarak yorumlanırdı. Kuzeydoğuda çakan şimşekler de yine iyi şans sayılırdı.

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı