Ayak Falı

ayakfalıAyaklarda da avuç içi gibi tabanlarda çizgiler, işaretler bulunur. Bunlar kaderinizle yakından ilgilidir. Ayak parmakları, tabanın biçimi ve ayağın benzer durumları, kişilik yorumu konusunda oldukça önemlidir. Ayak falında iki ayağa birden bakılır. Ayrıca kişinin adım atışı, hangi ayakla yürümeye başladığı, ağırlığını daha çok hangi ayağına verdiği de incelenir.

Adım atmaya kimi zaman sağ, kimi zamanda sol ayakla başlıyorsa, ağırlığı iki ayağını da eşit şekilde dağıtıyordur ve iki ayağında birlikte incelenmesi gerekir. Ama daima aynı ayakla ilk adımı atıyorsa ve vücut ağırlığını da daha çok o ayağa veriyorsa o ayak daha önemlidir. Öncelikle bu ayak incelinir daha sonra diğerine geçilir. Bir ayağın diğerinden farklı olması da önemlidir.

TOPUKLAR

Normal Topuklar

İdeal olan topuk tipidir. Tutulduğu zaman pek yumuşak değildir. Ancak kemiklerde hissedilmez.

Böyle topuklu biri iradeli, istediğini bilen, zarif ve kendine güvenen bir tiptir. Kolay kolay dengesini kaybetmez, şaşırmaz. Herkesle iyi geçinir ancak gerektiği zaman sertleşir. Beyin gücü yüksektir. Tasarımları kolayca yapabilir.

Kuru Topuklar

Elle tutulduğunda çok serttir. Neredeyse et yoktur.

Olağanüstü derecede plan yapma güçleri vardır. Gayelerine kolay ulaşırlar. Bencildir, sadece kendisini düşünür. ayrıca kendini çok da beğenmiştir. Menfaati söz konusuysa insafsızlaşır.

Mahmuz

Bazı topuklara arkadan bakıldığında topğun üstünde yada bilek arkasında kemik çok belirgindir. Buna mahmuz denir.

Mahmuz, Fazla yoğun duyguları, ihtirası belirtir. Sekse düşkündürler ve seks güçleri uzun yıllar devam eder. Eğer çok belirginse, ayağın sahibi arzularına çok fazla düşkündür.

Geniş Topuklar

Yayvan şekilli topuklardır. Arkadan düz gelmez, geriye doğru çıkıklık olabilir. İnce yada yuvarlak olabilir .

Böyle topuğa sahip biri neşeli, cana yakın biridir. Eğer topuklar çok genişse yani iki ayağın yan taraflarından çıkıyorsa bu kişi duygusuz, incelikten yoksun ve zevklerine fazla düşkündür.

Çıkık Topuklar

Yandan bakıldığında yumurtamsı görünümdedir. Topuk geriye doğru çıkıktır. Bu uygun numara ayakkabı giyildiğinde bile belli olur.

Son derece kıskançtır. Güzelliklere, sevgiye önem verir. Değerli şeylere sahip olmak ister. İsteklerine kavuştuğunda kıskançlığı ve hırsı hafifleyebilir. Aksi halde daha sert olacaktır. Derin duygulara sahiptir ancak karşısındakini anlamaz.

İnce Topuklar

İnce, yuvarlak, güzel topuklardır. Geniş değildir, arkaya doğru da çıkmaz.

Başkalarını kırmayı istemez, herkesle iyi geçinmeye çalışır ancak çok alıngandır. Bazen bu topukların sahibi kindar, acımasız olabilir. Ancak bunun için ayakta başka belirtilerde olmalıdır.

Etli Topuklar

Bu topuk sahibi neşeli, iyi niyetli, zevklerine düşkün ve hayal gücü fazladır. Yemekten, içmekten, ahbaplıktan, gezip tozmaktan hoşlanır.Erkeklerde fazla tombulsa zevklere olan düşkünlüğün fazla olduğunu gösterir.

TABANLAR

Ayağın topuktan sonraki kavisli kısmıdır.

Geniş Taban

Taraklı bir ayak tipi vardır.

Yaşamayı çok sever. İyi niyetli, neşeli ve dost canlısıdır.Zevkleri fazla ince değildir. Herşeyden hoşlanabilir. Mutluluğu yakalaması daha kolaydır.Eğer etliyse tembel birinden söz edilir.

Orta Taban

İdeal taban tipidir. Ne fazla geniş, ne de dardır. Topuğa kıyasla üçte bir oranında veya biraz daha fazla geniş olabilir. Hafif taraklıdır.

Bu tabanın sahibi dürüst, zeki, iyi niyetli, işini bilen, çalışkan, toplumsal ilişkilere, yasalra saygı duyan biridir. Güzel şeylerden zevk alır. Duygularla düşünceler arasındaki hassas dengeyi kolaylıkla kurar. Hak yemez ve elinden geldiği kadar başkalarına yardım eder.

İnce Taban

Güzel gözükür. Taraksızdır.

Çok duygulu, romantik, renkli hayalleri olan biridir. Merhametli, yardımsever, cömerttir ama çabuk alınır. Kendisine yapılanları asla unutmaz. Kinci değildir ama her kötülüğü de hatırlar. Güzel sanatlarda özellikle müzikte yeteneklidir. Hareketleri uyumlu, güzeldir. İyi dans eder.

Etli Taban

Taban orta sertlikte ve biraz etlidir.

Bu tip taban sahibi güvenilir, mert, düşünceli, iyi niyetlidir. Kavgadan, gürültüden hoşlanmaz. Dengelidir. Güzelliklerden zevk alır. Sevgiye değer verir. Mantıklı, anlayışlı, sabırlı ve sebatlıdır. Çok önem verdiği şeylerde tepki gösterebilir. Hoşuna gitmeyen işlerde sıkılır. Bu tip sevdiği işi yaparsa mutlu olur.

Fazla Etli Taban

Tutulduğu zaman yumuşak  ve parmaklar arasındaki kısım iyice kalındır.

Neşeli, her şeyle eğlenebilen, kavga, gürültü sevmeyen, hayatın tadını çıkarmak isteyen biridir. Taban ne kadar tombulsa zevklere düşkünlükte o kadar artar. Zevkleri gelişmemiş olup başkalarını taklit eder. Bu durum özellikle giyim ve konuşmada belli olur. Sevgide ateşlidir ama çabuk bıkabilir. Yani maceraperesttir.

Kuru Taban

Ayak tutulduğunda taban iyice sertse ve adeta kemikten yapılmış gibi gözükür. Pek iyi sayılmaz.

Kuşkucu, inatçı, sebatlı, kararlı, kıskanç ve kincidir. Maddeye çok önem verir ve kafasını iyi kullanır. Sebatı ve inadı sayesinde karşısındakilerini aşındırıp yıldırır. Hırslıdır. Severse çok bağlanır. Sevgide kıskançtır. Çok duygulu kimseleri anlamaz. İyi bir dost ve korkunç bir düşman olur.

Ortası Kavisli Taban

Tabanla topuk arasında kalan ince kısma “kemer” denir. Bu kısım bazı ayaklarda çok kavislidir. Yani ayak yere bastığında topuk ile taban tamamen zemine oturur. Ancak orta kısım havada kalır. Bu kavisin özel anlamı vardır.

Bu kavis bazen daha az olur. Bazen de ayağın hemen hemen tamamı, yani topuk, kemer ve taban aynı anda yere basar. Buna düztaban denir.

Belirgin Kemerli Taban

Bu tabanda, ayak altındaki kavis, yani kemer iyice belirgin ise yere basıldığında orta kısmın iç tarafları tamamıyla havada kalır.

Bu tip ayak sahibi zevkli, ince, zarif, cana yakındır. Güzel sanatlarda yeteneklidir. Başkalarını etkilemesini bilir. Üstün olan şeyleri ister. Olağanüstü şşeyleri hemen farkeder. Duyguları derindir. Zekası parlaktır. Bu tipte başkalarının özelliğini çeken pek çok özellik vardır. Tek kusuru, havailiğidir. Kolay kolay bağlanamaz, bağlansa bile çok kolay soğuyabilir. Gittiği her yere ferahlık getirir. “Ayağı uğurlu” sayılır.

Orta Belirginlikteki Kemer

Kişinin iyi, dürüst, dengeli, çalışkan, işlerine düşkün, soğukkanlı, sorumluluk duygusuna sahip biri olduğuna işarettir. Duyguludur, güzelliklere önem verir. Kolaylıkla dost olur. Sözleri tatlıdır. Zaman zaman kıskançlığa kapılsa da ilişkilerinde dürüst davranır. Kuralları çiğnemekten korkar. Cesareti vardır ancak durup dururken ortaya atılmayı, saldırıya geçmeyi sevmez. Sakin bir hayat sürmeyi sever. Para kazanmasını bilir. Orta yaştan sonra daha başarılı olduğu görülmüştür.

Düztaban

Topuk, kemer ve taban zemine aynı anda basar. Pek iyi sayılmaz.

Genellikle uğursuz kimselerdir. Küçük yaştan itibaren tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Oldukça duygusuzdur. Başkalarının duygularına, ne düşündüklerine önem vermez. Daima kendisinin öenmli olduğuna inanır.

TABANDAKİ ÇİZGİLER ve İŞARETLER

Ayağın altındaki çizgileri belirgin hale getirmek için taban ruj yada yağlı far gibi bir şeyle boyanır ve temiz bir kağıda bu ayakla basılır. Kağıda çıkan çizgi işaretler incelenir.

Denge Çizgisi

Başparkla ikinci parmağın arasından çıkar ve köprüye kadar devam eder. Bu çizgi, kafa ile duygular arasındaki dengeyi gösterir.

Düzgün ve uzunsa, ayak sahibi dengeli sayılır. Belirsizse, ne yaptığı belli olmayan, ikiyüzlü birini gösterir. Çizginin üst kısmı daha derin ve belli ise mantıklı biri, çizginin alt kısmı derin ve belirginse duyguları fevkalede güçlü birinden söz edilir. Hayat duygu açısından bakar ve birçok hata yapar.

Çizgi düzgün değilse, zikzak yada kavisler varsa ayak sahibi sakin, iyi niyetli biraz da durgun biridir. Çizgide kopukluklar varsa ayak sahibi kararsız biridir. Çizgi zamanla düzeliyor ve derinleşiyorsa bu kişinin daha sonra olgunlaşacağını gösterir. Çizgi çok uzun, keskin ve belirginse, ayak sahibi iradesi ile amaçlarına çabucak erişecektir.

Kişilik Çizgisi

Bir yada birkaç tane olabilir. Denge çizgisinin hemen altında başlarsa iyi sayılır.

Ayak Boyu

Ayak boyu genellikle kişinin boyuyla orantılıdır. Ancak bu bazen değişebilir. Boy ile ayak boyu arasındaki bu oran, irade ve beyin gücüyle yakından ilgilidir.

Ayakları boyuna uygun biri dengelidir. Duygularla mantık arasında bir denge kurar. Ayaklar boya göre küçükse, duygular bu kişi için daha önemlidir. İrade gücünden fazla yararlanmaz. Bazen entrikacıdır.  Boya göre ayaklar büyükse, duygulardan çok mantığa önem veren bir kişiden söz edilir. İradesi çok güçlüdür. Hırsı ile amacına ulaşır. Para kazanmak için sevgiliyi ikinci plana atabilir.

DURUŞ ve  YÜRÜYÜŞ

Kişi ayaklarının arasını açarak duruyorsa, yani iki ayak aynı hizada açık halde ise neşeli, rahatına düşkün, güleryüzlü biridir. Türlü şeylere dayanabilir. Ama inadı tuttuğu zaman ounla başa çıkılmaz.

Kişi ayağının birini diğerinin önüne getirerek duruyorsa atılgan, cesur, hırslı olduğunu ve yükselmek istediğini gösterir. Amacına kolaylıkla ulaşabilir. Bunu gerçekleştirirken önüne çıkan engelleri çiğneyip geçer. Hırsı onu biraz insafsızlaştırır.

Ayakları birbirine yapıştırıp duran kişi çekingendir. Sırlarını iyi saklar, sıkı ağızlıdır. Herkesle geçinemez. Çabuk kırılıp, küser.

Kişinin yürürken ayak burunları ileriye bakıyor ve bacakları adeta birbirine sürtüyorsa akıllı, istediğini bilen, kafası süratle çalışarak fırsatları değerlendiren, başkalarına pek güvenmeyen, sebatlı, inatçı biridir. Duygularını açmaktan hoşlanmaz. Fakat renkli bir iç dünyası vardır. Fazla ısrar karşısında hemen geriler.

Kişinin yürürken ayak burunları hafifçe içeriye bakıyorsa çekingen, ürkek, kararsız, ikiyüzlü birinden söz edilir. Kolaylıkla başkalarının etkisinde kalır. Duyguları yüzünden anlamsız yere ısrara, inada kalkabilir. İçe dönük bir tiptir.

Kişinin, yürürken ayak uçları dışarı dönükse hayatı çok seven birinden söz edilir. Hayalgücü fazladır. Kendini beğenir ve üstün bulur. Başkalarının övülmesinden pek hoşlanmaz, başkalarının üstün duruma gelmesini çekemez.

Yürürken iki yanan halpalarmış gibi yürüyen kimse kendini çok beğenir. Fazla duygulu değildir. Kendi çıkarını düşünür.

Yürürken önce topuklara basıp sonra ayak uçlarına yükselen kimse, vücudunu çok iyi idare ediyordur. Bu tür yürüyüş çoğunlukla atltlerde görülür.

Kişi yürürken topuğuna basıp ayak uçlarında adeta uçacakmış gibi yükselirse farklı biri olduğunu gösterir. Ne yapacağı belli olmaz. Çevresindekileri şaşırtmak, dikkatini çekmek için akla hayale gelmeyecek şeyler yapabilir.

Kişi yürürken ayaklarının daha çok dış yanlarına basıyorsa onun orjinal fikirleri olduğuna işarettir. Fakat genellikle tembeldir ve bu fikirlerini değerlendiremez.

Kişi yürürken ayaklarının daha çok içine basıyorsa her ne olursa olsun istediğini elde edebilecek birinden söz edilir.

Kişi dururken Ağırlığını topuklar yerine tabana veriyorsa onun kendisinden çok emin olduğuna işarettir. Yeteneklerini bilir ve kendine güvenir, dünyaya meydan okur gibidir. Bu tipleri kızdırmak çok hatalıdır. Çünkü aklına estiği anda karşısındakine dersini verebilir hatta intikam bile alabilir.

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı