Babil

Babil

babil

Babil

 

“Tanrı’nın Kapısı” anlamına gelen Babil sözcüğü, aynı zamanda Mezopotamya’daki tarihi bir şehrin adıdır. Şehir Babil İmparatorluğu’nun başkentidir. Milattan önce 1. ve 2. milenyumda Babil dünyanın en önemli şehirlerinden birisiydi. Günümüzde Babil’in kalıntıları Irak’ın başkenti Bağdat’ın 90 kilometre güneyinde, Fırat nehrinin doğu yakasında yer almaktadır. Burası Basra körfezi ile Akdeniz’i birbirine bağlayan yolun üzerinde önemli bir noktadır.

Bölge tarih öncesi zamanlardan beri yerleşilen bir bölge olsa da, Babil’in yazılı kaynaklarda ilk görülmesi MÖ 3. milenyumdadır. MÖ 2200 dolaylarında bölgede bir tapınağın varlığından söz edilir, MÖ 21. yüzyıl boyunca ise yakınlardaki Ur şehri ile birlikte adı anılır. MÖ 1894’de Babil bağımsız bir şehir devleti haline gelmiştir. Devlet, Kral Hammurabi döneminde altın çağını yaşamıştır. Hammurabi yasaları modern hukukun en eski kökenlerini oluşturur. Hammurabi’nin yasaları o kadar kapsamlıydı ki hayvanları dahi içeriyordu. Örneğin bir hayvan veterinerin sorumluluğundayken ölürse veterinerin hayvanın sahibine (örneğin inek, koyun, deve gibi para eden, tarımda ve taşımacılıkta kullanılan hayvanlar) değerinin dörtte birini ödemesi gerekiyordu.

Bir diğer ünlü babil kralı ise II. Nebukadnezzar’dır. Bu kral İranlı karısı için efsanevi “Babil’in Asma Bahçeleri”ni inşa ettirmiştir. Arkeologlar asma bahçelerin varlığına kanıt teşkil edebilecek bir sulama sistemi ortaya çıkartmıştır.

Babilliler tanrıların bazı işaretler aracılığı ile kendileriyle iletişim kurduğuna inanıyordu. Duman, kuş sürüleri, yıldızlar, güneş ve ay tutulmaları bu işaretlerden bazılarıydı. Babilli astrologlar gökyüzündeki her hareketi gözlemler ve kaydederlerdi. Onların çalışmaları günümüzdeki astronominin temellerini oluşturmuştur.

MÖ 1595’de şehir Hititliler tarafından ele geçirilmiş, ardından Kassit hanedanı gelmiştir. Kassitler Güney Mezopotamya’yı birleştirerek Babil’i bir şehir devletinden imparatorluğa dönüştürmüş, şehir başkent ünvanını da bu şekilde almıştır. Babil aynı zamanda imparatorluğun dini merkezi konumundaydı ve tanrı Marduk Babillilerin çok tanrılı inanç sisteminin en önemli tanrısıydı.

Kassit hanedanının çöküşünün ardından Babil ömrü pek uzun olmayan çok sayıda hanedan tarafından yönetilmiş, sonraları Asur İmparatorluğu’na dahil olmuştur.

 

 

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı