Belomancy-Ok Falı Kehaneti

Belomancy-Ok Falı Kehaneti

Bow-and-arrow

Belomancy

Belomantia, Bolomancy ve Sortes Sagittariae olarak da bilinir.

Yunanca “ok” anlamına gelen “belos” sözcüğü ile “kehanet” anlamına gelen “manteia” sözcüklerinden türeyen Belomancy ucu tüylü oklarla yapılan kehanet uygulamalarına verilen isimdir.

Gaius Cornelius Tacitus (MS 56 – MS 117) dönemin barbar Cermen topluluklarının Belomancy yani oklar ile kehanet uygulamaları yaptıklarını kaydeder.

Belamoncy için pek çok fakrlı metod vardır. En yaygın ve en basit olan metodda, kahin oklara üzerlerinde yazılar bulunan kağıtlar iliştirir, en uzağa fırlayan okun üzerinde yazılanlar kahine sorulan sorunun doğru cevabı olarak kabul edilir. Alternatif olarak, bulunan ilk okun üzerindeki cevap da doğru kabul edilebilir.

Bir başka metodda ise, üç kehanet oku okült sembollerle işaretlenir, bir sadakın (ok kılıfı) içine konarak karıştırılır. Daha sonra oklardan birisi rastgele seçilir ve üzerindeki işaretler yorumlanır.

Yaygın uygulamalardan birisi de, belli bir sayıda okun havaya atılması ve yere düşüş yönlerinin yorumlanmasıdır. Herodot, benzer bir uygulamayı İskit kahinlerinde gördüğünü eserlerinde kaydeder. İskitler yere attıkları çok sayıda oku kehanet için yorumluyorlardı.

Roma askerleri de Belomancy’den faydalananlar arasındaydı. Romalıların metodu oklarını havaya fırlatmak ve yere düşerken hangi yöne doğru eğildiklerini gözlemlemekti.

Tarihte savaşlarda da Belomancy’den yararlanılırdı. Okların üzerine saldırılacak şehirler yazılır, bu oklar bir kılıfa doldurularak karıştırılır, rastgele seçilen okun üzerindeki şehre saldırılırdı.

Belomancy insanlık tarihi kadar eski bir kehanet yöntemidir ve Babilliler, İskitler, Yunanlılar, Romalılar, Araplar ve başka pek çok millet tarafından uygulanmıştır.

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı