Biyoenerji

Çakra Meditasyonu cakra

Çakra, dilimize Sanskritçe’ den yerleşen ve tekerlek yada dönüş anlamına gelen bir kelimedir. Tekerlek, hayatın döngüsel durumlarının bir sembolüdür. Çakralar, “Lotus” adıyla da bilinir. İnsan vücudunda bulunan metafiziksel veya biyofiziksel enerjinin bağlantı noktası olarak düşünülür.

Amacı, kuyruk sokumunda bulunan Muladhara (Kök) Çakra yakınındaki negatif enerjiyi uyandırıp onu başın tepesinde bulunan Sahasrara (Taç) Çakrası’ yla yani pozitif enerjiyle birleştirmektir. Hint felsefesinde, insanın kafasının tepesinde pozitif enerji varken kuyruk sokumunda negatif bir enerji bulunur. Bu iki kutup arasında dolaşan elektrik gücü ise “yaşam” dır.

Çakralar, girdap şekline benzerler ve bedenimizde toplam 7 tane olup ana çakra merkezleri olarak adlandırılırlar. Elektrik alanları oldukça güçlü enerji merkezleridir.  Her biri bedenimizde hormon salgılayan bezlere karşılık gelmektedir. Bezlerdeki hormon üretimi için birer uyarıcıdırlar. Sağlıklı bir insanda bu çakraların döngüsü hızlı bir şekilde işlemektedir.

Yedi Ana Çakra Merkezleri

Muladhara Çakra (Kök Çakrası) muladhara

Birinci çakra olup, kuyruk sokumunda, üreme organları ve makat arasında bulunur. Rengi kırmızıdır. 4 taç yapraklı bir çakradır. Aile sadakatiyle, hayatta kalma iç güdüleriyle, zevkle/ acıyla ve cinsellikle bağlantılıdır. Burada böbreküstü bezleri salgılanır. Cinsel organları, kanı, kemikleri, hücreleri etkiler.

 

Swadhistana ÇakraSvadisthana

İkinci çakra olup, sadece göbeğin alt kısmında bulunur. Turuncu rengindedir. 6 taç yaprak içerir. İçimizdeki çocukla, yaratıcılıkla ve doğallıkla bağlantılıdır. Burada cinsel salgı bezleri salgılanır. Karaciğer, dalak, bağırsaklar, böbrekler, mesane, kan gibi kısımları etkiler.

 

Manipura Çakra (Göbek Çakrası) Manipura

Üçüncü çakra olup, göbeğin iki parmak üstünde yani midededir. Sarı renklidir. 10 taç yapraklı çakradır. Burada pankreas bezi salgılanır. Pankreasta iki salgı bezi görevlidir. Bunlar, iç ve dış salgılardır. İçselleştirilen şeylerle yani yapılması gerekenlerle, kendine olan saygıyla/ beğeniyle, eleştirilere tepkiyle, kişisel güç ve egoyla bağlantılıdır. Dalak, karaciğer, safra kesesi, sinir sistemi ve pankreası etkiler.

 

Anahata Çakra (Kalp Çakrası) Anahata 

Dördüncü çakra olup, göğüsün ortasına doğru kalp taraflarındadır. Rengi yeşildir ve 12 yapraklı çakradır. Aşk, merhamet, güven, doğruluk ve ilhamla bağlantılıdır. Burada timus bezi salgılanır. Kalbi, ciğerleri ve kan dolaşımını etkiler.

 

Vishouddha Çakra (Boğaz Çakrası)
Vishuddha
Beşinci çakra olup, boğazın ortasındadır. Mavi renklidir ve 16 taç yapraklı çakradır. Doğrularımız, ihtiyacımız olan sorumlulukları alış tarzımız, güven kaynağımız, kararlarımız, kişisel otoritemiz ve yaratıcı dürtülerle belirginleşen yeteneğimizle bağlantılıdır. Burada troid ve paratroid bezleri salgılanır. Ense ve boğazı etkiler.

 

Ajna Çakra (Alın Çakrası) ajna

Altıncı çakra olup,  alnın gerisinde, iki kaşın ortasında, burun kökünde bulunur. İndigo yani çivit rengindedir. 2 taç yapraklı bir çakradır. Sezgiler, ilahi anlayış, muhakeme, bilgelik ve akıllılıkla bağlantılıdır. Burada hipofiz bezi salgılanır. Gözler ve beyin etkilenir.

 

Sahasrara Çakra (Taç Çakrası) Sahasrara

Yedinci çakra olup başın en üst kısmında yer alır. Mor veya saf beyaz ışık rengindedir. Bütünleşmeyle, şimdiki yaşamla, ilhamla, yüksek güç veya kaynakla bağlantılıdır. Burada, epifiz salgı bezi salgılanır. Beyin ve sinir sistemini etkilemektedir.

 

cakrameditasyonasamaları

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı