Buda ve Felsefesi

Buda ve Felsefesi

buda

Buda Sanskritçede “uyanmak, aklını terbiye etmek, farkına varmak” anlamına gelir. Terim anlamıyla aydınlanmış kişi anlamını veren Buda karanlıklara ışık veren bilge sembolünü temsil eder. Yalın haliyle “Buda” sözcüğünün, Sanskrit dilinde Buddhas, “Orta Hint Pali” dilinde “Buddho” şeklinde olması nedeniyle, bazı araştırmacılar bu sözcüğü Buddha, Buddho olarak da kullanmaktadır.Batı Bilimleri, Hintçe sözcükleri yerel sözlük yazarları ve dil bilgisi uzmanlarını örnek alarak yalın haliyle değil de, bu sözcüğün kök halini kullanır; ayrıca bu sözcüğün hemen hemen tüm yazılış şeklini kabul etmektedir. Siddharta Gautama “Buda” sözcüğünü hem kendisi için, hem de ona inanan ve bir yol göstericisi olmadan kendiliğinden “uyanan” herkes için kullanmıştır. Budizm’de “Buda” kavramıyla ifade edilen: kişinin ruhunun saflık ve mükemmelliğinin gücüne kendiliğinden ulaşması ve böylece daha önce ortaya çıkarmadığı mükemmel bilgeliğe ulaşmak ayrıca şefkat ve merhametten uzak sonsuz yaşamı sınırsızca geliştirmektir. Buda, dünyevi işlerden ayrılmayı başarmış ve Budist inancına göre artık yeniden doğuş döngüsüne bağlı kalmamış kişidir. Budizm, kişinin kendi beyniyle (aklıyla, zekâsıyla) konuşamayacağı için, ayrı bir varlık olarak “ego” düşüncesini reddetmiştir.

buda

BUDİZMDE KARMA VE YENİDEN DOĞUM ÖĞRETİSİ

Budizm’de her varlık sonsuz bir ölüm ve yeniden doğum döngüsü içindedir. Altı Alem olarak adlandırılan yaşam şekilleri arasında süregelen bir döngüyü ifade eder. Diğer inançlardaki gibi sabit bir yeniden doğuş olgusu yoktur, hareketi ve değişimi simgeleyen “ben”likten arınmış bir yeniden doğuş mevcuttur Buda Felsefesi’nde. Sanskrit dilinde Karma “fiil, hareket” anlamına gelmektedir. Buda Felsefesi’nde ise faziletli veya zararlı şeylerin, bunların sebep olduğu zihinsel sonuçların, canlıların yeniden doğum süreçlerini ve yazgılarını biçimlendirmesini açıklar. Olumlu ya da olumsuz her eylemin karması, bizzat o yaşam süresinde veya daha sonrakilerde meyve verecek bir tohum yaratır. Yeniden doğuşun gerekçesi duyu tatminine olan istek, var olma ve gerçekleşme dürtüsü ve Karma’dır.

Üç çeşit Buda vardır:

1) Samyaksambuda

Tam aydınlanmış” denilen “Samyaksambuda”; kusursuz kurtuluş öğretisine yol gösteren, dünyevi kavramlardan uzaklaşmış, kendini yeniden keşfeden, kendisiyle özleşen, dünyayı öğreten, çeşitli yetenekleriyle ve deneyimleriyle birçok insana kurtuluş yolunu gösteren kişidir. Samyaksambudalar tüm bilgileri ve mükemmelliğin gücünü daha önce duyulmamış şeylerin gerçekliğinde bulan insanlardır. Bu kişilere “Mükemmel Aydınlanmış” denir. Bütün bu Budaların, her defasında kendilerinde yeni şeyler keşfettiğine inanılır. Yaşamın acılarını ifade eden ve Buda Felsefesi’nin temelini oluşturan “4 Yüce Gerçek” öğretisindeki acıları ve bu acıları sona erdiren kurtuluş yolu olarak kabul edilen “8 Aşamalı Asil Yol” öğretisini dünyaya yaydıkları düşünülür. Samyaksambuda’da, tam uyanmış kişi olabilmenin yolu gerçek aydınlanma yoludur. Çünkü gerçek aydınlanma tüm canlıların Budalığa ulaşmasına yardımcı olmak için kendini adayan kişidir.

2) Pratyekabuda

“Kendiliğinden uyanan” kişi olarak adlandırılan Pratyekabuddha, uyanışını kimseye söylemeden, başkalarını aydınlatıp onları kurtuluş yoluna götürmeden ve sadece kendi kurtuluş yolunu kendi kendine bulan kişidir.

buddha-53255_640

3) Sravakabuda

“Dinleyerek” (bir dinleyici olarak) uyanmış olan veya “Arhat” olarak da anılan Sravakabuddha, Sammasambuddha’nın öğrencisi olarak kazandığı deneyimlerle kurtuluş yolunu bulan veya duyarak öğrendiklerini tamamen uygulayan kişidir. Sravakabuddha aydınlanmaya ulaştıran öğretileri, diğer insanlara öğretebilecek ve onlara da kurtuluş yolunu gösterebilecek durumdadır. “Her kim kibir, eğlence ve körelen duygularla yaşamaktansa, düzgün bir hayatı arzu ediyorsa, o insan mükemmel Azizdir yani Arahan’dır.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı