Çiçek Sembolü

Doğanın narin güzelliğinin ve ahengin ifadesi olarak görülen çiçek hemen hemen tüm tradisyonlarda kullanılmış bir semboldür. Çiçek, Hindu okültizminde ethere denk düşer. Japon sanatında gelişimin ve tezahürün sembolü olup yaşamın periyodik özelliğini ve her periyodun son aşamasını simgeler. Taoizm’de “altın çiçek” bir spiritüel hale ulaşmayı simgeler. Grek tradisyonundaki ölümsüzlük yiyeceği ambrasya da çiçek özleriyle ilişkilendirilir.

İnisiasyonlarda ve sufilikte çiçek, spiritüel aydınlanmayla ilgili anlamlarda kullanılmıştır. Çiçeğin açılması veya açılmış çiçek, varlığın spiritüel tesiri kendi başına çekip aktarabilecek duruma gelmesini simgeler. O varlığın artık bir üstada ihtiyacı yoktur. Buna olgunlaşmak veya Yunus Emre’nın deyişiyle “pişmek” denir. Mevlana Celaleddin de çiçeğin güzelliğinden ruhun yükselişini ve sonsuzluğunu görür. Çiçek sembolünün bu anlamdaki kullanımı eski çağlarda çok yaygındı. İnisiasyonlarda bu anlamda en çok kullanılan çiçek sembolleri; gül, lotus ve nergistir. Bu sembollerin sonraları avam (inisiasyon dışındaki halk) tarafından da yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür.

Sembolik amaçla kullanılan çiçeklerin anlamları pek çok faktöre göre değişir. Sembol olarak kullanılan bir çiçeğin anlamı onun türüne, güneş gibi bir dairesel yayılım gösterip göstermemesine, tasvir ediliş biçimine, rengine, kaç taç yaprağıyla tasvir edilmiş olduğuna ve kullanıldığı kültüre göre değişir. Örneğin Budizm’de normal tasviriyle saflığı ve spiritüel gelişimi simgeleyen lotus çiçeği yedi taç yaprağıyla tasvir edildiğinde anlamı değişir ve öte alemin ya da cennetin 7 katını ifade eder. Simyada altın kırmızı çiçekle, gümüş ise beyaz çiçekle ifade edilir.

Kullanıldığı tradisyonlara göre farklı anlamlara gelen çiçek sembolünün tradisyonlardaki başlıca anlamları -çok farklı anlamlara gelen lotus hariç tututlmak kaydıyla- şöyle açıklanabilir:

*Çiçek, ruhsal bakımdan en genel anlamıyla saflığı, aydınlanmayı, ulaşılacak mükemmelliği, ruhsal tekamülü, ruhsal erdemleri ifade eder. Açılmış çiçek veya çiçeğin açılması spiritüel aydınlanmayı varlığın spiritüel tesiri kendi başına çekip aktarabilecek duruma gelmesini ve bu duruma erişen varlığı simgeler. Açılmamış, yani taç yaprakları kapalı çiçek ise henüz spiritüel aydınlanmaya erişmemiş varlıkların şuur ve idrak halini simgeler.

* Çiçek, doğanın periyodik özelliğini ve yenilenmeyi simgeler.

*Güzelliğin ve ahengin sembolüdür.

* Çiçek sembolünün tek olumsuz kullanımı zehirli bir çiçek olan zakkumda görülür.

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı