Dört Element Falı

Burcunuzun maddeler dünyasında neye karşılık geldiğini bularak karakter analizi ile devam eden fal çeşididir.

Toprak, fiziksel planın; su, enerjetik planın; hava, psişik planın ve ateş, mantal planın sembolüdür. Tradisyonların çoğunda, dört unsur derecelendirildiğinde en üstte ya da en süptil olarak gösterilen ateştir, en aşağıdaki ya da en kaba olanı ise topraktır. Bu tür derecelendirmeye bağlı olarak, genellikle, dört unsur içinden ateş, ruhu; hava ve su süptil planları; toprak fiziksel ortamı simgeler.

İbrani tradisyonunda bu derecelendirmede insan varlığının ilahi ya da öz kısmı olan neshamah’ın planı ateşle, insan varlığının ruah kısmının planı havayla; nephesh kısmının planı suyla, en yoğun kısım olan fiziksel beden planı ise toprakla simgelenir. Kelt tradisyonundaki derecelendirmede de toprak, cismani “plan”ı temsil eder, sembolü tavşandır; su ondan daha süptil bir planı temsil eder, sembolü balıktır; hava en süptil planı temsil eder, sembolü kuştur; havanın da ötesinde bir plan vardır ki, varlıkların içinde eridikleri bu planın sembolü buğday tohumudur.

Ateş, dört unsur içinde aktif ve eril olan iki unsurdan biridir, diğer üç unsuru da aydınlatan, ısıtan unsurdur. Dört unsurdan tartılamaz olanıdır. Işık sembolüyle birçok anlamı paylaşan ateş sembolü tradisyonlarda genellikle enerjiyi, ruhu, hakikati, arınmayı, vicdan azabını, Yüksek İdare Mekanizması’nı ve tesirlerini simgelemek üzere kullanılmıştır.

Hava, ateş gibi eril ve aktif olarak kabul edilir. Toprak ve suya kıyasla en az maddi olanı ve algılanamaz olanıdır. Işığı geçirmede sudan daha geçirgen olduğundan  ışıklı sayılır. Bu, ikinci önemli özelliği yani saydam ve ışıklı oluşu kelama ortam oluşturması anlamına gelir. Semaviliği göğün temsil ettiği kimi tradisyonlarda spiritüel Gök ile yeryüzü arasındaki aracılığın sembolü olarak kabul edilir. Bununla birlikte, maddenin görünen en süptil hali, hatta görünmez olduğu için kimi tradisyonlarda en üst düzyin semavi alemin sembolü olarak bilinir. İsmaili ezoterizminde ateş ve su arasında aracıdır, Hint’te Gök ile Yer arasında aracı olan süptil ortamı ifade eder, Dogon tradisyonunda ise görünmez olması ve rüzgarın oluştuğu yer olması bakımından ilahiliğin sembollerinden biridir. Hava sembolü, genel anlamıyla, süptilliği, en süptil hali, en süptil planı, esiri maddenin en ince vibrasyonel planını, kimi tradisyonlarda ise dört boyutlu alemi simgeler.

Dört unsurdan su, pasif ve dişil niteliklidir. Bulunduğu ortamın şeklini alır. Maddenin sıvı halini ve tüm sıvıları temsil eden su sembolünün tradisyonlarda kimi zaman, var edilen maddenin ilk hali olan maddi cevher anlamında, kimi zaman, kozmosta her yerde mevcut olan, maddenin esir denilen süptil hali anlamında, kimi zaman da tesir anlamında kullanıldığı görülmektedir.

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı