El Falı

El falı ilk olarak Hindistan’ da ortaya çıkmıştır. Daha sonra Çin, Tibet, İran, Mısır ve eski Yunan’ da ilgi görmüştür. Özellikle eski Yunan’da filozofların bir çoğu el falını insanlara öğretmişlerdir. Bazı ülkelerde çeşitli sebeblerde yasaklanmış olsa da günümüze kadar gelmiştir.

Dünyanın en tanınmış falcılarından olan Cheiro’ nun kehanetlerini anlattığı fal şeklidir. Öyle ki kehanetlerinden biri olan “Titanik Faciası” nı Lord Kitchener’ ın ve zamanın tanınmış gazetecisi olan Stead’ in el falına baktığında bilmiştir. Cheiro ölmeden önce ele aldığı ” El Falı” adlı eseriyle bu bilgiyi gelecek kuşaklara aktarmıştır.

El falında amaç, el üzerindeki çizgilerin en iyi şekilde öğrenilmesini ve açıklanabilmesini sağlamaktır. El falına meraklı olan bir kişi bu bilgileri öğrenip gerek kendi elindeki çizgilere bakarak gerek arkadaşlarının veya ahbaplarının ellerindeki çizgilere bakarak geçmişi ve geleceği tahmin edebilir. Bu, insanlarla hem hoş zaman geçirmenize hem de onları daha iyi tanımanıza yardımcı olur. Daha da önemlisi kendi kendinizi bilmenizi sağlar.

Elimizde bulunan çizgiler birer haberci, yol göstericidir. Toplam 7 tanedir. Ve her biri hem ayrı ayrı hem de birlikte farklı anlamlar içerirler.

Hayat Çizgisi

Baş parmağın alt tarafına doğru kavis şeklindedir. Ömrünüzün kısa yada uzun oluşu hakkında bilgi verir. Eğer hayat çizgisinden diğer çizgilere doğru giden başka çizgiler var ise bu seyahatlere yada değişikliklere işarettir. Hayat çizgisinde kırıklıklar var ise bu ölüm tehlikelerini gösterir ve bu kısımlar yaşlara göre ayarlanır. Böylece tehlikelerin insanın hayatında ne zaman belireceği tahmin edilir. Ayrıca sağ elinize bakarak da yorumları kuvvetlendirmeniz mümkündür. Örneğin, hayat çizginiz sol elinizde kırıkken, sağ elinizde düzgün ise bu tehlikeli bir hastalığa rağmen sağlığınıza kavuşacağınızı gösterir.

Hayat çizgisi aynı zamanda kişilerin karakterlerini yansıtır. Zincir yada düz şekilli oluşuna ve akıl çizgisiyle kesişip kesişmemesine göre farklı olarak yorumlanır. Zayıf, hassas, kırılgan yada güçlü bünyeleri kolayca çözmenizi, başarılarınız yada başarısızlıklarınız hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar.

Akıl Çizgisi

Avucun ortasından geçen çizgidir. Zihni kabiliyeti, zekanınkuvvetini gösterir. Dümdüz ve kuvvetli ise sağduyu ile pratik meselelerdebaşarıyı ifade eder. Bileğe doğru yada avucun öbür tarafına doğru iniyorsahayal kurma ve sanat kabiliyetini belirtir. Bir tepeden iniyormuş gibiyse melankolikbir kişi olduğunu hatta bazen intihara düşündükleri söylenebilir. Eğer akıl çizgisi küçük paramağa kıvrılıyorsa öfkeli bir karaktere sahip bir kişiden sözedilebilir.

Hayat çizgisiyle bitişik olup olmama durumuna göre de farklıyorumlar vardır. Gene kalp çizgisinin bulunduğu duruma göre de bir insanınhisleriyle hareket edip etmediğini, hislerinin kuvvetli olup olmadığını,sevdiği insana olan bağlılığı ve sabrı, içine kapanık biri olup olmadığıanlaşılabilir. Paralellik var ise kader ve başarı çizgisine de bakmak gerekir.

Kalp Çizgisi

Hemen parmakların altından başlar. İnsanın iç dünyasını gösterir. Eğer akıl çizgisinden daha belirgin ve derinse iç dünyası daima ön planda tutan kişiden söz edilir. Kalp ve akıl çizgisi derin ve uzunsa bu insan hayatını başkalarının iyiliğine adar. İşaret yada orta parmakta başlamasına göre de farklı yorumlanır. Örneğin, orta parmağın altında başlayan bir kalp çizgisi sakin bir karakteri ve evlilik hayatında uyumlu bir eşi gösterir.

Bazılarında akıl çizgisi kalp çizgisinden daha kuvvetli ve uzundur. Bu insanların hayatında aşk önemli bir yer tutmaz. Çünkü duygularını bir kenara bırakarak hareket ederler. Bazılarında da kalp çizgisi çifttir. Bu insanların ise hisleri çok derindir. Kendilerini toplumun iyiliği için feda edebilirler. Devrimciler, idealistlerin ellerinde böyle bir çizgi görülebilir.

Kalp üzerinde şekiller (yıldız, ada gibi) varsa sağlık ile ilgili yorumlar yapılır.

Kader Çizgisi

Bilekten başlar ve orta parmağa kadar devam eder. Çizginin diğer çizgilerle birlikte dümdüz ve pürüzsüz olması kişinin becerileri sayesinde yükseleceğine işarettir. Eğer çizgi işaret parmağına doğruysa başkalarına hükmedebilecek, iyi bir mevkiye gelebilecek kişiyi anlatır.

Bu çizgiden bir çizgi ayrılıp dördüncü parmağa doğru gidiyorsa bir insanın şöhrete yada büyük bir mevkiye sahip olacağını belirtir. Böyle bir çizgi genellikle aktörlerde, büyük hukukçularda görülür. Kader çizgisi kesik bir hal almışsa, kırıldığı noktayla kesişen yaşta büyük darbelere, üzüntülere hatta ıstıraplara işaret olabilir.

Kader çizgisinin avucun ortasına denk gelen kısmı genellikle otuz beş yaşa rastlar. Hayat çizgisiyle birleşiyorsa bu kişi başkalarının uğruna kendisini feda edecektir.

Kader çizgisindeki değişikler bir insanın meslek hayatındaki değişikliklerle örtüşür. Eğer bu işaretler zamanında önemsenirse kişi bu değişiklikleri lehine çevirebilir. Kader çizgisinin dallanmasına göre de bir kişinin hangi alanlarda başarılı olabileceğini ifade eder.

Başarı Çizgisi

Güneş çizgisi de denir. Bu çizgi parlak gelecek, başarı ve servet vaadeder. Bu çizgi, yüzük parmağının hemen altından başlayarak aşağı doğru iner. Eğer venüs tepesinden veya hayat çizgisinin içinden doğarsa, bu kişi aşkı sayesinde başarıya ulaşacaktır. Başarı çizgisine ek bir daire çizgi varsa ise bu, kişinin kötü şöhrete, dedikoduya ve başarısızlığa uğrayacağını gösterir.

Başarı çizgisinden bir çizgi ayrılıp herhangi bir tepeye gidiyorsa, bu tepeye göre hangi alanda başarıya, şansa ulaşılacağına dair bilgi verir.

Sıhat Çizgisi

Küçük parmağın altından başlayarak avucun ortasına doğru gider, hayat çizgisine ulaşır. Hayat çizgisi baş parmağın çevresini zincir halinde sarıyorsa bu sağlığın zayıf olduğunu gösterir.

Sağlık çizgisi üzerinde bir şekil varsa ve bu akıl çizgisinin üstündeyse burun, boğaz hastalıklarına karşı belirtidir. Ancak şekil akıl çizgisinin altndaysa göğüs ve akciğer hastalıklarından söz edilebilir. Ayrıca çizgide bir kırıklık varsa ölüm tehlikesinden bahsedilir. Eğer hayat çizgisiyle sıhat çizgisi tamamen birbirinden ayrıysa hastalık olsa bile kolay atlatılacağını gösterir.

Evlilik Çizgisi

Kalp çizgisi ile küçük parmak arasındadır. Düz, bariz ve pürüzsüz olması mutlu bir evlilik habercisidir. Çizginin avuç kısmına kıvrıklığı kısa ömürlü eş belirtisidir. Bu çizgi çatallı bitiyorsa boşanmaya işarettir.

Bir insanın hangi yaşta evleneceği bu çizgiye bakarak söylenebilir. Evlilik çizgisinin kalp çizgisine yakın olup olmamasına göre erken yada geç evleneceği de söylenebilir. Ne zaman evleneceğiniz konusunda kader çizgisi üzerindeki etki çizgilerine de bakılmasında fayda vardır.

Aynı zamanda bu çizginin derinliği, belirsizliği, uzunluğu yahut kısalığı aşkınızın güçlü yada zayıf olduğuna dair yorumlanabilir.

Venüs Hilali

İşaret parmağıyla orta parmak arsından başlayıp yüzük parmağına kadar gider. Yarı yuvarlak şekillidir. Sinirlilik, aşırı derecede titizlilik belirticisidir. Ancak bu çizgiye sahip el yumuşak ise bu, o insanın sinir hastası olabileceğini gösterir.

Bu çizginin dışında avuç içinde pek çok çizgi varsa asabi karakter belirticisidir. Eğer çizgiler az ise bu da uyuşuk ve tembel bir karakteri belirtir. Çizgiler ne az ne çok ise, bu elde Venüs hilali bulunması enerjiye, heyecana ve zihinsel kabiliyet keskinliğine yorumlanabilir.

Mercure tepesi, Zuhal tepesi, veya Ay (Luna) tepesine bakılarakta farklı yorumlarda bulunulabilir.

Kaynakça:
Fallar Ansiklopedisi, Aysel YEŞİLYURT, Gün Yayıncılık
Sır Kapısı Kader Aynası, Mustafa N. KARLI, Milenyum Yayınları
Tüm Çağların Gizli Öğretileri, Manly P. HALL, Mitra

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı