El Sembolü

Pek çok tradisyonda rastlanan bir semboldür. İnsanın vücudunun önemli organlarından biri olan el, her şeyden önce, insanın tezahür alemindeki icra, uyulama araçlarından biridir. El sembolü de doğal olarak sembolizmde genellikle, tezahürün, icranın, uygulamanın, etkinliğin, hareketin, gücün, hakimiyetin ve otoritenin sembolü olarak görülür. Mısır hiyerogliflerinde el, tezahürü, hareketi, idareciliği ve tesir alıp vermeyi temsil eder. Eski Mısır geleneklerindeki açık el sembolü ise manyetik güçle ve insanın vazifeleriyle ilgili bir anlam taşımaktadır.

Günümüzde tokalaşma geleneğinin tesir alışverişini sağlayıcı eski bir yöntemden türemiş olduğu ileri sürülür. Mısır tradisyonundaki elin tesirle ilgili anlamı Ra’nın gücünü, hakimiyetini ve tesirlerini tasvir eden bazı temsillerde ışınların ucunun el biçimini almasında da görülür. Hristiyan ve Musevi geleneklerinde el sembolü güç kavramı ile ilişkilendirilmiştir. Zaten ibrani geleneğinde de iad (yod) hem el hem güçlülük anlamına gelen bir sözcüktür. İbrani geleneğinde sağ el ruhsal otoritenin ve Yehova’nın, sol el ise maddi otoritenin ve Elohim’in sembolüdür. Yod aynı zamanda iki eldeki toplam parmak sayısını hatırlatacak biçimde İbranı alfabesinin onuncu harfidir. Anadolu’daki en eski el izi örneğine Hacılar’da rastlanmıştır.

Sembol, bu anlamlarının yanı sıra değişik biçimlere sokularak çeşitli geleneklerde özel anlamlar da kazanmıştır. Örneğin, Budist ezoterizminde kapalı el insiyatik sırların saklı tutulmasının sembolüdür.

Hititlerde takdis etme, eli değdirme veya eli değdirecek kadar yaklaştırmayla yapılırdı. Avuç içleri yukarı doğru açılmış, kalkmış eller Eski Mısır’da pasiflik, alıcılık ve dua halini temsil ederdi ki, günümüzde de gerek Hristiyanlıkta gerek İslamiyette bu gelenek mevcuttur. Mevlevi dansında avuç içi yukarı, göğe dönük el, inisiyenin yukarıdan gelen rahmeti, spiritüel tesiri almasını; avuç içi aşağı, yere dönük olan el ise almış olduğu spiritüel tesiri diğer insanlara aktarmasını simgeler.

Ellerle yapılan ifade biçimleri tüm geleneklerde mevcuttur. Özellikle Budist ve Hindu geleneklerinde elin çeşitli biçimlerinden oluşan, mudra denilen sayısız ifade biçimi vardır. Aynı şekilde elin çeşitli biçim ve figürlerine Güney Asya danslarında da bol miktarda rastlanır.

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı