Fal Arşivi

Kabala Falı

Genel olarak karakteristik özelliğinizin nasıl olduğunu, geçmiş ve geleceğinizin yol haritasını gösteren bir faldır.
Detaylı Bilgi

 

Kader Falı

Özel bir yöntem ile yüksek enerji harcayarak 2 saatlik bir bakım sonrasında hakkınızdaki gelmiş geçmiş bilgileri ve çözümlerini verir. Bunun için kişinin ve baktıracağı kişinin resmi, kendi ve baktıracağı kişinin adı, bakılacak yer, bir iş yeri ise yerin bulunduğu il ve semt ve ne iş olduğu hakkında bilgiler gereklidir.
Detaylı Bilgi

 

Kadın Falı

Bu falda rakamlar ve semboller kullanılır. Bu nedenle ilk önce bunlar bilinmelidir. 60 soru seçeneğiniz vardır ve bunlar niyet olarak değerlendirilir. İlk olarak bu niyetlerin içinden biri seçilir.

Detaylı Bilgi

 

Kafa Falı

Ferenoloji, insanın başındakişişkinliklere bakarak huyunu, suyunu, özelliklerini öğrenme sanatıdır. Kafatası dümdüz değildir, belirli çıkıntılar ve girintiler vardır. Kafadaki bu kabartılar insanın kişiliğini, yeteneklerini, özelliklerini ve zayıf yönlerini belirtir.
Detaylı Bilgi

 

Kağıt Falı

Bu yöntem, aslında, son zamanlarda popülerlik kazanmış, yorumlamalara dayalı, gerçekleşebilme ihtimali olan şeyleri tahmin etmeye yönelik bir kehanet yöntemidir.
Detaylı Bilgi

 

Kahkaha Falı

Bir insanın gülüş süresi, ses tonu ve mimiklerinin aldığı şekillerin yorumlanarak ileriye dair bilgi edinilmesini sağlayan bir fal türüdür.
Detaylı Bilgi

 

Kahve Falı

En çok ilgi çeken fal türüdür. Yaşadıklarımıza, aklımızdaki soru işaretlerine, merak ettiğimiz geleceğimize yönelik cevaplar aramaya yardımcı bir fal çeşididir. Çok fazla bilgi gerektirmez. Asıl önemli olan bakarken sizin ne hissetiğiniz ve ona göre yorumlayışınızdır.
Detaylı Bilgi

 

Kaka Falı

Hayvanların çıkardıkları dışkıların incelenerek kehanet yapılmaya çalışılan bir fal türüdür. Kokusu, yoğunluğu ve yeri bu fal içerisinde dikkate alınan hususlardır. Ayrıca sindirilemeyen yiyeceklerin de dışkıyla çıkması sonucunda onların da incelenmesi söz konusudur.
Detaylı Bilgi

 

 

Kalça Falı

Kalçadaki şekillerin, çizgilerin ve kırışıklıkların yorumlanmasına dayalı bir yöntemdir.
Detaylı Bilgi

 

Kalp Falı

Gönül meselelerinde başvurulacak bir fal türüdür. Bir kalp şekli vardır ve bu kalp 10 ayrı parcaya ayrılmıştır. Bu ayrılan parcalar 10’a kadar numaralandırılmıştır.
Detaylı Bilgi

 

Kan Grubu Falı

Kan gruplarına bakılarak karakteriniz, heyecanlarınız, kişiliğiniz belirlenebilir. Dört ana kan grubu olan A, B, AB ve 0 faktörleri incelenerek her birine belirli özellikler yüklenmiştir.
Detaylı Bilgi

 

Karabiber Falı

Buğday Falı ile benzerlik göstermektedir. Ama bazı yönleriyle farklıdır.
Detaylı Bilgi

 

Karaciğer Falı

Hititler, kültürleri MÖ II. bin yılda Yukarı Mezopotamya ve Kuzey Suriye’yi etki altına almış olan Hurriler’in Babil orijinli karaciğer falını kendilerine uyarlamışlardır.
Detaylı Bilgi

 

Karar Falı

Fal 5 kartlık bir açılımla yapılır. Eğer gerçekleştirmek istediğiniz bir işiniz dileğiniz varsa, farklı tercihler arasında kararsız kaldıysanız, ve ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız kısa ama sizi amacınıza götürücek yolu sunan bir faldır.
Detaylı Bilgi

 

Karınca Falı

Antik dönemlerin geleneklerinden biri olan karıncaların davranışlarının ve görüntüsünün incelenerek geleceğe dair bir takım ipuçları bulmamızı sağlayan karınca falının mistik ve pagan kültürün dini bir boyutunu da oluşturmaktadır.
Detaylı Bilgi

 

Kart Falı

Oyun kartları, fal kartları veya resim kartlarının yorumlanarak içinde bulunulan durum hakkında veya geleceğe dair kehanetlerde bulunulmasını sağlayan bir fal türüdür. Bu kartların arasında en yaygın olanı ise tarottur.
Detaylı Bilgi

 

Kartal Falı

Daha çok yolculuğa çıkanları ilgilendiren bir fal türüdür. Bir kartal şekli vardır. Bu şeklin çeşitli bölgeleri 15 bölgeye ayrılmış ve numaralandırılmıştır. Sağ ele kurşun kalem alınır. Kalemin açık uçlu kısmı şeklin ortasında tutulur ve gözler kapatılır.
Detaylı Bilgi

 

Kaşık Falı

4 tane çay kaşığını ayrı ayrı gazete kağıtlarına küçük bir şekilde sarıp yere koyuyorsunuz sonra her kaşık için ayrı ayrı dilek tutorsunuz fakat cevaplarını evet veya hayır şekilde alabileceğiniz dilekler olsun sonra kaşıkları gazete kağıtlarından çıkarıyorsunuz eğer iç şekilnde bir açılma varsa dileğiniz tutacak ama açılma yoksa hayır cevabı yani gerçekleşmeyecek demektir
Detaylı Bilgi

 

Katina (Deste) Aşk Falı

Aşk falında tercih edilmesinin yanı sıra gerek iş hayatınıza gerekse gündelik hayatınıza yönelik Katina falı bakılabilir. Hayatınızı etkileyen kişi hakkında merak ettiklerinizi yahut onunla olan geleceğinize dair birçok şeyi gösterir.
Detaylı Bilgi

 

Kaya Falı

Kaya şeklinde olabilen taşlar ile değerli taşların, hatta değerli boncuk tanelerinin ışığı yansıtma şekline göre geleceğe dair tahminlerde bulunma sanatına kaya falı adı verilir.

Detaylı Bilgi

 

Kedi Falı

Bu fal, kedilerin hareketlerini, davranışlarını inceleyerek özellikle hava durumunun nasıl olacağı hakkında bilgi edinmeye çalışmaya dayalıdır.

Detaylı Bilgi

 

Kelebek Falı

Eğlenceli bir fal türüdür. Bir kart dörde bölünmüştür ve çeşitli yarım şekiller içerir. Toplam 25 kart bulunur. Açılımına göre yarımları birleşen şekillerin yorumlanmasıyla fal bakılmaktadır.
Detaylı Bilgi

 

Kemik Falı

Homeros bu faldan “İlyada” bahsetmiştir. Aşık kemiği, ayak bileğinde bulunan kemiklerden hareketli olanıdır. Niyet edilir ve aşık kemiği yere atılır. Durduğu pozisyona göre yorum yapılır.
Detaylı Bilgi

 

Kızgın Demir Falı

Kızgın demir üzerine konulan saman tanelerinin hareketlerini ve aldıkları şekilleri yorumlamaya dayalı bir fal türüdür.
Detaylı Bilgi

 

Kitap Falı

Herhangi bir işin nasıl sonuçlanacağını, hayırlı yada hayırsız olduğu, hastalıkla ilgili sonuçların ne olacağını, ayrılık yada birleşme konularını anlatır.. Kısaca hayata ve meraka dair ne varsa önünüze serer. Kitap çok eski zamana dayanan bir kehanet aracıdır.
Detaylı Bilgi

 

Kristal Falı

Genellikle saydam ve parlak kristal taşlarının yüzeyinin değerlendirilerek bakılan bu fal türünde gerekirse başka değerli taşlar da kullanılır.
Detaylı Bilgi

 

Kömür Falı

Kömür madeninin oluşum süreci dikkate alındığında, evrenin geçmişte yaşayan canlıların fosillerinden oluştuğu görülecektir. Dolayısıyla kömür madeni ateşe atıldığı sırada falcılar ve medyumlar tarafından dikkate alınan ve trans işlemiyle gelecek hakkında yorumların yapılmasını sağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Detaylı Bilgi

 

Kötü Ruh Falı

Ölülerle iletişime geçilerek, onları çağırarak ve onlara sorularak sorarak kehanet sağlamak ve geleceğe dair bilgi almak amacıyla uygulanan bir fal türüdür. Genelde büyücüler tarafından uygulanan bir yöntemdir.

Detaylı Bilgi

 

Kum Falı (Remil)

Remil, Arapça kum demektir. Bununla uğraşanlara Remal denir. 16 değişik şekil içerir. Bu şekiller 32 çizgi ve noktadan oluşur. Toplam 96 tanedir. Remil atma şekilleri değişiktir. Kolay olması için zar kullanılabilir.

Detaylı Bilgi

 

Kumalak Falı

Kırgız- Kazaklar’ da ve Özbekler’ de yaygın bir fal türüdür. 41 taş yahut nohut, fasulye kullanılır. 41 taş gelişi güzel üçe ayrılır. Birinci kısma giren taşlar dörder dörder ayrılır ve kalan taşlar sağa koyulur.

Detaylı Bilgi

 

Kur’ a Falı

Değişik şekilleri vardır. Genellikle fal bakmak isteyen kişinin belli bir düzene göre zar veya benzeri bir şeyi, düzenlediği leevhaya atması veya gözü kapalı olduğu halde parmağını levhaya rastgele basması ve bulunduğu harfin yorumunu okuması şeklinde yapılır.
Detaylı Bilgi

 

Kurbağa Falı

Kurbağaların hareketleri, davranışları, görüntüsü ve insanların karşılarına çıktıkları anlar ile geleceğe dair kehanetlerde bulunmak mümkündür. Genellikle de kara kurbağalar ile hava durumu hakkında bilgi almaya dayanan paralellik bu yöntem içerisinde sıklıkla karşımıza çıkabilecek bir durumdur.
Detaylı Bilgi

 

Kuş Falı

Hititler’in kullandıkları bir  fal tekniğidir. Falın uygulaması ise, belirli bir zaman süresinde, görüş alanı içinde kalan kuşların gözlemlenmesi neticesinde, bu kuşların, fal sorusunun yanıtını ya belirlemeleri, yani onaylamaları, ya da reddetmeleri üzerine kuruludur.
Detaylı Bilgi

 

Kuyruklu Yıldız Falı

Antik Çağlardan itibaren Kuyruklu yıldızlar meteorların, felaketlerin, depremin, selin, yangının veya savaş, açlık, kıtlık gibi durumların habercisi olarak yorumlanmışlardır.
Detaylı Bilgi

 

 

Küçük Fare Falı

Küçük boyuttaki farelerin davranışlarının incelenerek geçmiş ve gelecek hakkında kehanet sağlamaya yarayan bir fal çeşididir.

Detaylı Bilgi

 

Kül Falı 

Kurban edilen bir hayvanın yakıldıktan sonra ortaya çıkan kemik kırılmaları, kürek kemiğinin aldığı şekil, ortaya çıkan işaretler ve en sonunda oluşan küllerin yorumlanmasına dayalı bir fal türüdür.
Detaylı Bilgi

 

Kül Uçuşu Falı

Kurban için ya da seremoni için yakılan bir ateşin sonucunda ortaya çıkan küllerin oluşturdukları şekillerin ya da oluşan islerin yorumlanarak içinde bulunulan durum ve gelecek hakkında kehanetler elde edilen bir fal türüdür.
Detaylı Bilgi

İçerik
Başlık
Fal Arşivi
Yazar
Açıklama
Birbirinden farklı olarak geçmişten günümüze kadar ortaya çıkan falların hepsini burada bulabilirsiniz. oldukça zengin bir fal arşivi.

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı