İmza/Mühür Falı Kehaneti

İmza/Mühür Falı Kehaneti

signn

TALİSMAN

Yunan dünyasında  kullanılan, değerli taş, tahta veyabir metalin iç kısmına sihirli bir imza kullanılır ve kutsal bir amaç için dizilir ya da dizayn edilebilirler.

Kahinlik inancına göre bahşedilen bu cisimler sahibini iyi şans, sağlık ve verimlilik ihsan edebilir. Talisman gücünü doğadan almakla beraber burada direk Olarak Tanrı’nın ve büyücülerin etkisi bulunmaktadır. Büyü kitaplarında bu durum tanımlanmaktadır.

İç taraflarına mühür veya sembollerin aktarıldığı metal formunda görülür. Bir zincir etrafında dizilebilir ya da saatin ya da günün durumuna göre belirlenen bir amaç doğrultusunda kullanılır ve şekillendirilirler.

Genellikle asırlar boyunca getirileri doğrultusunda kullanılmış ve ve etkileri sebebiyle önemli aileler tarafından kullanılmıştır. Bazı Talismanlar, İskoçya Kralı Malkolm’un takva sahibi eşi Macar kökenli Kraliçe Margaret’in pelerini de kapsamaktadır. Bu pelerin yıllar boyunca büyü tehdidi karşısında saklanmıştır ve faydalanılmıştır. 1452 yılında gelecek Kral adayı olan 3. James’in kundak pelerini olarak kullanılmış. Bu da yaklaşık 4 asır saklandığını gösterir.

Tarih öncesi dönemden  itibarenki eski Mısır’da da bu görülür cisimlerle kişilerin kendilerini koruma şansı elde etmiştir. Örneğin muska kullanımı ki bu muskalar Tanrılarının belirli organları tasvirleri ile şekillendirilmiştir. Örneğin İsis’in gözü gibi.

Kuzey Budist ülkeleri de benzer şekilde Talismanları boyunlara asarak kullanmışlardır. Bir kutu şeklinde olup, kutsal  gizli parçaları barındıran ve kutsal büyük ağacı tasvir eden cisimlerdir.Bu parçalar yazı yazan, okuyan ya da ufak bir resim tasviri ile olur. Tibette önemli statüdeki kadınlar süslü bir elbise giyerler ve bu muskalarla beraberdir. Budist rahipleri de kullanır. Bronz veya başka metalle düzenlenir ve şeytani ruhları etkisizleştirmek için kullanırlar.

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı