Kabala Falı

Astro -Numeroloji’de antik çağlardan beri kullanılan çeşitli yöntemler bulunur. Sayıların mistik gizemi antik çağ filozoflarının dikkatini çekmiş olmalı.  Pythagoras şöyle demiştir : “Sayılar biçimlerin ve fikirlerin yöneticisidir. Tanrıların ve şeytanların da nedeni olmuştur.” Görüldüğü gibi evrenin her olayında sayıların izi ve etkisi vardır. Evren bir kader yönetimidir ve içinde sayı olmadan ifade edilmesi olanaksızdır. Hayatımızda bazı sayıların bize güç verdiğini, bazı sayıların terslikler getirdiğini görmekteyiz. Bu nedenle gezegenlere ait oldukları söylenen sayılar kader bilmecesinde bir rol alırlar ve gezegenin karakteriyle ilgili bir gelecek yorumunu sunarlar.Eski çağlarda Kaldani’ler, İbrani’ler ve Mısırlılar numerolojinin gizemlerini biliyorlardı. Antik çağ Yunan filozofları sayıların matematik işaretlerinin dışında mistik yansımaları olduğunu yazmışlardı.  Yine Pythagoras’a ait bir yazıda şöyle denmektedir :“ Dünya sayıların gücü üzerinde kurulmuştur.”  Sayıların anlamı bir konuda birim ifade etmeleridir. Bu ifade içinde kalite konusunda bir şey yoktur.  Örneğin 2 elma 2 elma daha 4 elma eder dersek 2 ile 4 arasındaki fark yenecek daha fazla elma olduğudur. Burada basit olarak 2 ve 4 arasında başka bir düşünce tarzına göre olumluluk farkı ortaya çıkar.Antik kahinler, aralarında Hint, İbrani ve Yunanlılar da vardır, sayılar için belirli bir güç tanımı yapmışlardır. Bunlara göre  her hangi bir sayının okült  anlamları sadece bir şekil veya sembol ile açıklanamaz.  Sayının gücü madde ile ruh arasındaki ilişkiler ile tanımlanmalıdır. Örneğin 5 sayısı tek başına bir birim ifade eder. Bunu Merkür ile ilişkilendirince ortaya mantık, ahlak, yolculuk, ticaret ve  işe yararlık gibi somut ve soyut kavramlar ortaya çıkar.5 Sayısı Çin’den Hindistan’a ve oradan Güney Amerika’ya kadar benzer mistik anlamlar ifade etmiştir. Antik çağ bilgeleri bu sayıya büyük bir kutsallık katmışlardır. Çinliler ve Hintliler için önemli sıfatlar yüklenmiştir. Çinlilerin  “Wu hing” dedikleri 5 yararlı şeyleri vardır : bir kurumda 5 rütbe olması, 5 çeşit ceza verilmesi, ahlaksal olarak beş kural olması gibi. Beş yararlı şey içinde toprak, ağaç, metal, ateş ve su bulunmaktadır. Bunların gezegensel yöneticileri şöyledir :

 

Dünyayı ve toprağı Satürn yönetir.

Ağacı Jüpiter yönetir.

Metali Venüs yönetir.

Ateşi Mars yönetir.

Suyu Merkür yönetir.

 

Beş ahlaki kural içinde şunlar yer alır : Evlat sevgisi,  sadakat, evlilik sadakati, itaat ve samimiyet. Bunlar ebeveyn ile çocuk, karı ve koca, patronlar ve işçiler, insanlar ve dostlar arasındaki ilişkileri yönetir. Beş çeşit ceza arasında bulunanlar şunlardır : para cezası, değnek (sopa),  kırbaç sürgün ve ölüm.

Böylece 5 sayısının bir birim ifade etmesinden farklı olarak  insanlık için daha fazla anlamı olduğu ortaya çıkar.

1 – 9 arası sayıların toplamı 45 eder ve bu da dokuz tane 5 demektir.

Tek sayılar toplamı 25 dir. Bu da beş kere 5 demektir.

Çift sayıların toplamı 20 dir. Bu da dört kere 5 demektir

 Burada tuhaf ve gizemli bir ilişkiler dizisi ortaya çıkmaktadır. Bunları incelemek ve araştırmak gerekir. Ünlü el falı ustası ve numerolog Cheiro sayıların gizemi konusunda İngiltere kralı VII. Edward’ın yaşamını örnek vermektedir. Kral Edward 9 Kasım günü doğmuştur. Bir konuşma sırasında hayatında 9 sayısının çok önemli roller oynadığını belirtmiştir. Astroloji’de kasım ayı “Mars’ın ikinci evidir” ve sayılardan 9 yönetir.  Edward 1863 yılında evlenmiştir. 1+8+6+3 = 18 = 9 ortaya çıkar. Kral 27 Haziran günü taç giymiştir. Böylece 2+7 = 9 elde edilir. Edward 69 yaşında ölmüştür. Görüldüğü gibi 9 sayısı yaşam sonunda bile etkili olmuştur. Çağlar boyunca sayıların gizemini inceleyen ve sonuçlar çıkartan çeşitli numeroloji sistemleri vardır. İbrani Kabala sistemi de bunlardan bir tanesidir. “Kabala” kelimesinin lügat anlamı “Geleneksel  bilgi” demektir. Numeroloji özelliklerinden başka kabala sistemi içinde farklı mistik anlamlar içeren uygulamalar vardır. Burada bizi ilgilendiren sayıların güç ve karakterleri olacaktır. Numerolojinin astroloji ile bağlarını da burada göstermek gerekiyor. Böylece ortaya çıkan “astronumeroloji” kavramı anlaşılır olacaktır. Sayılar ile gezegenlerin ilişkileri aşağıda gösterilmiştir.

 

Güneş sayısı 1 olup pozitifdir.

Güneş sayısı 4 olup negatifdir.

Ay sayısı 7 olup pozitiftir.

Ay sayısı 2 olup negatiftir.

Satürn sayısı 8 dir.

Jüpiter sayısı 3 dür.

Mars sayısı 9 dur.

Venüs sayısı 6 dır.

Merkür sayısı 5 dir.

 Numeroloji’de 1-9 arası sayılardan oluşan sisteme  “Birim sistem” adı verilir. Çift sayıların da yer aldığı numeroloji sistemi Kabala içinde ortaya çıkmaktadır.  Bu sistemde sayıların 1-22 arası anlamları ve fonksiyonları vardır.Pythagorean Numeroloji Sistemi adı verilen başka bir uygulamada sayılar 1-1000 arası gruplandırılmıştır. Böylece 1000 sayısına kadar her rakam için okült tanımlamalar yapılmaktadır.İbrani Kabala numeroloji sisteminde 1’den 22 ‘ye kadar sayılar ve 22  İbrani  alfabesindeki harfler bulunmaktadır.  Türk alfabesinde 29 harf olduğundan bu sistemin uygulanması için ortak bir zemin hazırlanması gerekir. Aşağıdaki tabloda İbrani harfler ile bunlara karşılık Türkçe harfler, karşılıkları olan numeroloji sayıları ve Zodyak veya gezegensel yöneticileri  gösterilmiştir. Tabloda Türkçede olmayan X, W ve Q harfleri de görülmektedir. Böylece yabancı isimlerin analizini yapmak da mümkündür. Birim (Unit) numeroloji sisteminde 1-9 arası sayılar bulunur ve ortaya çıkan sayı bunlara indirgenir.  Örneğin 48 = 4 + 8 = 12 = 1 + 2 = 3 olur. Kabala sisteminde ise 12 sayısı olarak kabul edilir. Başka ir örnek verelim. 88 Sayısı Birim sistemde 8 + 8 = 16 = 1+6 = 7 olur. Kabala sisteminde ise 16 olarak alınır ve hem Zodyak karşılığı hem de anlamı vardır. Birim sistemde Zodyak karşılığı negatif Ay olurken Kabala sisteminde Mars olacaktır. Birim sistemde gezegenler Satürn’e kadar olduğu halde Kabala sisteminde  Uranüs, Neptün ve Plüto da yer almaktadır.

 

SAYILAR  VE  KARAKTER   ETKİLERİ

 

Sayı 1 –Merkür yönetiminde :  Gezegen beyin ve zihin yöneticisi olduğundan 1 sayısı olumlu entelektüel kapasite işaretidir. Fiziksel olaylardan farklı olarak  akıl ile algılanan işler ve konular ilgisini çeker.  Öğretim, eğitim, bilgilenme ve kültürel girişimler ile meşgul olur. Bilgilenme gözlem ve yolculuklar sonucu kazanılır. Yakın veya uzak her çeşit yolculukların insanıdır. Edebiyat çalışmaları, medya ve gazeteler ilgisini çeker.

Sayı 2 – Başak burcu yönetiminde :  Bu sayı kişiye doğal bir yetenek verir ve olayların içyüzünü böyle kavrar. İş ve diğer yaşam alanlarında kendini akılcı yollardan tanımlar. Yönetici burç kişiye olağanüstü inceleme ve eleştirme meyli verir. Bazen bu görüşlerini insanlara sert gelecek yöntemlerle açıklar. Bu nedenle anlaşılması zor olabilir veya yanlış anlaşılabilir.

Sayı 3 – Terazi burcu yönetiminde : Bu sayı kişiye çok güçlü barış ve uyum duygusu verir. Böylece olaylar üzerinde çok duyarlı ve hissi davranır.  Doğal olarak  nazik, kibar ve uysal biridir. Diğer insanlarla anlaşmak için iyi davranmak ve onları anlamak gerektiğini bilir. İnsanların ihtiyaçlarını sezmek ve karşılamakta yeteneklidir. Her konuda uyumlu bir tutum sergiler ama yine de olayların kolay etkisinde kalarak eleştiri karşısında geri çekilebilir. Duygularla ilgili meseleleri yüreğinde tutan birisidir.

Sayı 4 – Akrep burcu yönetiminde : Bir dereceye kadar ağzı sıkı ve ketum bir kişilik sergiler. Fakat bu tutumunu her gün ilişki içinde olduğu yakınlarına uygulamaz. İnsanların sorunları ve karışık meselelerde çözümcü bir zihne sahiptir. Başkaları için zor gözüken problemleri halletmesi ile tanınan birisidir.  Dayanırlığı ve mücadele azmi ile çevresindeki insanlar tarafından hemen fark edilir. Çıkarlarını korumak için olağan üstü bir kişilik kazanır. Ortadaki çıkar savaşında hem kendini hem de ilgili olanları motive edecek ve ileriye yürütecek güce sahiptir.

Sayı 5 –  Jüpiter yönetiminde :  Çok geniş bir yaşam deneyimi kazanacak ve iyimser bir tarz sergileyecek bir kişilik ortaya çıkacaktır. Başları derde giren veya sorunlar içinde bocalayan insanlara yardım etmek için yaratılmış biridir. Felsefe ve din konuları onu güçlü şekilde çeker ve bu alanlarda uğraşmayı sever. İyiliksever mizacı yüzünden bazı çıkarlarını tehlikeye atabilen bir insandır.

Sayı 6 – Venüs yönetiminde :  Aşk ve güzellik gezegeni Venüs etkisiyle ilişkilere meyilli ve sorunlara yaklaşımı da duygusal bir insandır. Aşk ve evlilik konuları onun için çok önemlidir. Mutlu olması romantik veya arkadaşlık olsun daima çevresinde bulunan insanların sevgisine bağlıdır. Bu kişilik sanatkar yeteneklerine sahiptir. Sanat eserlerine, dekorasyona ve boya işlerine eli yatkındır. Üretken bir sanatçı olabilir.

Sayı 7 – Yay burcu yönetiminde :  Açık sözlü, içten, samimi ve olduğu gibi davranan bir kişiliktir. Onun mizacı özgürlük konusunda çok hassastır. Serbest olmak ve dilediği gibi davranmak ister. Yaşamın normal olaylarında adetlere ve örflere bağlılık gösterir. Hayat onun için monoton olmaya başlarsa hemen oradan uzaklaşmaya çalışır. Normal olarak aktif, enerjik ve iyimser bir yapıya sahiptir. Spor alanları ve hobiler onu çeker.

Sayı 8 – Oğlak burcu yönetiminde :  Oldukça tutucu, hırslı, pratik ve bir şeyler başarmak için aşırı istekli bir kişiliktir. Otoriter mevkiler eline geçirmek ve orada tutunmak için mücadele verebilir. Başka insanların omuzlarına almaktan çekinecekleri sorumlulukları yüklenmekten kaçınmaz.  Mutsuz olmayı ve depresyonu en iyi tanıyan bir kişidir. Bazen insanlardan uzaklaşıp sosyal ilişkilerini askıya alabilir. Amacına ulaşmak için kendi çıkarlarını asla düşünmez.

Sayı 9 – Kova burcu yönetiminde :  Düşünceli, dikkatli, özenli ve prensipli kişilik göstergesidir. Düşüncelerin ve fikirlerin çoğu birlikte olduğu insanların yararınadır.  Başka insanlarla çatışmak ve onların işlerine burnunu sokmaktan hoşlanmaz. Bu insanın prensipleri içinde bir şeyi zorla başkasına kabul ettirme huyu yoktur. Hayata genel olarak bakışı  şen, keyifli, samimi ve iyimserdir.

Sayı 10 – Uranüs yönetiminde :  Birden değişiveren, bazen dengesizlikler gösteren bazen de başka insanları çok şaşırtan bir kişilik ortaya çıkar.  Kuşkusuz son derece esinli,parlak düşünceli ve buluşçu davranışlara da sahiptir. Çok çabuk karar verebilir, harekete geçebilir ve zaman kaybetmekten nefret eder. Ani ruhsal iniş ve çıkışlar görülür. Mutlu ve neşeliyken üzüntülü ve küskün duruma hemen geçebilir. Bir işi, durumu veya pozisyonu kaybetme durumunda ruhsal durumu çarpıcı bir görünüm verebilir.

Sayı 11 – Neptün yönetiminde :  Sezgi gücünü ve enerjilerini önündeki konuya derinlemesine nüfus ettiren ve ruhsal olarak karşısındaki insanı ele geçiren bir kişiliktir. Başardığı işlerde farklı bir üslup ve yol izler ve çoğunlukla bu insanlara ters veya farklı gelebilir. Ruhsal yetenekleri bazen aşırı uçlara kayabilen ama bununla kendini kabul ettirmeyi başaran bir insandır.

Sayı 12 – Balık burcu yönetiminde : İdealist,  barışsever ve sakinlik peşinde bir kişiliktir. Bununla birlikte oldukça duyarlı,  aşırı heyecanlı olabilen ve  çok çeşitli yeteneklere sahip birisidir. Bazen aşırı derecede sevimli ve iyimser olurken başka bir zaman da tersi olabilir. Enerjisini zor durumda olan ve yardım isteyen insanlar için harcar. Bu insan çok olumlu bir saygınlık ve ün kazanabilir ve büyük işler başarabilir.

Sayı 13 – Koç burcu yönetiminde :  İnatçı ve bencil, özgürlüğüne aşırı düşkün, girişken, hareketli ve olayların kumandası altında olmasına düşkün bir kişiliktir  Mizaç olarak cesurdur ve tehlike nereden çıkarsa çıksın yüzleşmekten korkmaz. Yine de kendi rahatını bozacak bir durumun ortaya çıkmasına izin vermemek için çaba harcar. Bu insan her zaman olumlu olmayan şartlar ve kısıtlayıcı olgular karşısında mücadele edecektir.

Sayı 14  – Boğa burcu yönetiminde :  Pratik, teknik kafalı ve sabırlı davranarak sorunları çözmekte başarılı bir kişiliktir. Zamanın ilersindeki konularda planlar yapabilen ve yaşamın önemli işlerini çözmekte yaşından daha olgun davranan bir karakter gösterir. Kendisi ile aynı fikirde veya karşıt fikirde insanlarla ortak bir nokta bulmayı beceren insandır.

Sayı 15 – Satürn yönetiminde : Ciddi, prensipli, düşünceli ve  bir noktada iç gözlemsel davranan kişiliktir. Sahip olduğu ruhsal yeteneklerle mevkisini korumak ve sorumluklar almaktan çekinmez ve bunları başarır. Hayat onun için kolay değildir ama engelleri aşmasını becerecektir. Karşılaştığı sorunlar genel olarak engeller, kısıtlanmalar, otoritelerle anlaşmazlıklar ve aşırı sorumluluklar olarak belirecektir. Kısa süreli çözümler yerine uzun zaman içinde sonuçlanacak ama sağlam kararlar alacaktır.

İBRANİ     

LATİN  

    SAYI

ZODYAK     

  Aleph

A 1

Merkür

Beth

B 2

Başak

Gimel

G 3

Terazi

Daleth

D 4

Akrep

He

E 5

Jüpiter

Vau

VUW 6

Venüs

Zain

Z 7

Yay

Cheth

H 8

Oğlak

Teth

Th 9

Kova

Jod

IJY 10

Uranüs

Caph

CK 11

Neptün

Lamed

L 12

Balık

Mem

M 13

Koç

Nun

N 14

Boğa

Sameck

X 15

Satürn

Ayin

O 16

Mars

Pe

FP 17

İkizler

Tzaddi

TsTz 18

Yengeç

Quoph

Q 19

Aslan

Resh

R 20

Ay

Shin

S 21

Güneş

Tau

T 22

Dünya

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı