Kalp Sembolü

Ana rahmindeki ceninin oluşan ilk organı olan hafifçe konik şekliyle çam kozalağını andıran kalp organı, bilindiği gibi, yaşamsal ritm olarak belirtilen periyodik hareketlerle kanı vücudun her yanına pompalayarak yaşam etkinliğini sağlayan vücudun en önemli organlarından biridir. Yaşamsal etkinliğin motoru olarak görülür. Bir kimsenin yaşayıp yaşamadığı kontrol edilirken nabız atışlarına, yani kalbin emme basma hareketlerine bakılır ve en ölümcül yara bu organdaki yaradır.

Kalp sembolü pek çok tradisyonda rastlanan bir sembol olmakla birlikte sembolün özellikle eski Mısır ve İslam geleneklerinde önemli bir yeri vardır. Batda bir iki istisna dışında genellikle duygusallığın merkezi, duygu ve sevginin sembolü olarak kabul edilmesine karşı kalp başta İslam, Eski Mısır, Hint, Çin, Amerika kızılderilileri tarafından tüm geleneklerde, genellikle, sezgi, bilinçaltı, ruhun bedenle irtibat noktası, vicdan, niyetlerin belirdiği yer, insanın niyetlerinin Tanrı tarafından öğrenilme aracı gibi duygusallıkla pek fazla ilgisi olmayan manalarda da kullanılmıştır. Sembolün Batıda duygusallık manasından farklı olarak kullanıldığı tek efsane Zagreus mitosudur. Bu farklı kullanıma bir de yalnızca Aziz Augustin gibi birkaç mistikte, Paskal2ın sözlerinde ve simyada rastlanır. Simyada Plütark’ın da belirttiği gibi kalbin güneşe benzer bir fonksiyonu olduğu kabul edilir. Hindu geleneğinde anahata çakrasının bulunduğu kalp Brahma’nın bulunduğu yerdir.

Çin geleneğinde kalp, ruhun oturduğu ya da bedenle irtibat kurduğu yerdir, yönetici bir fonksiyonu vardır; zihinsel sezgi ve vahiy kalpte belirir. Kalp, sezgi organıdır. İki kaşın arasındaki ajna-çakra noktasına denk gelen yer Taoizm geleneğinde semavi kalp olarak nitelenir. Çin’deki Bilge Pi-Kan inanışında kalbin yedi dereceli seyyal bir yapısı olduğu ifade edilir. Ala-al Dawlah kimi sufilerin de benzer bir görünüşte olduğunu bildirmiştir. Bu görüşe göre kalp, vecd halindeki kimi velilerin görebildiği yedi ayrı renk halinde tezahür eden, kat kat ya da iç içe yedi katlı vibrasyon sahalarından oluşmaktadır.

Kızılderili geleneğinin çoğunda kalp ruha en yakın organ ve yaşamsal merkez olarak kabul edilir. Wuitotolar’da (Güney Kolombiya) kalp, hafıza ve düşünce aynı sözcükle karşılanır.

Eski Mısır geleneğinde İlahi Varlığın insandaki sembolü olan kalp, vicdanı ve ilhamı simgeler. EskiMısır anlayışına göre İlahi tesirin insanda ses biçiminde tezahürü olan vicdan İlahi olanın insani olanla iletişimini tasvir ediyormuş gibi simgelenir. Kalp, Mısır hiyeroglif yazısında ters üçgen biçimli bir vazoyla temsil edilir. (Graal Kupası bu biçimde tasvir edilir.)

Türk geleneğinde kalp sembolünün niyet, ilham, vicdan ve psişik yeteneklerle ilgili olarak çeşitli anlamlarda kullanılmış olduğu dilimizdeki şu deyimler ve atasözlerinden de bellidir: “Kalbe doğmak”, “Kalbi temiz olmak”, Kalp gözü”, “Kalbini okumak”.

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı