Kartal Sembolü

Tradisyonlarda kendisine kutsallık atfedilen az sayıdaki hayvanlardan birisidir. Başta Asya Şamanist tradisyonu olmak üzerepek çok tradisyonda rastlanan bir semboldür. Sembol özellikle Türk, Sümer, Alacahöyük, Hitit, Eski Mısır, Maya, Amerika Kızılderilileri, İskandinav ve Japon tradisyonlarında önem taşır. Birçok tradisyonda meleklerin hükümdarı, hami kuş ifadeleriyle belirtilen, Tevrat’ta meleklerle, Grek mitolojisinde baş ilah Zeusla, Eski Mısır’da Amon-Ra ile ilişkilendirilen kartal, Selçuklu devletinin amblemi olmuş ve özellikle Selçuklu- Bizans döneminden itibaren ilahların yanısıra kralların, komutanların, imparatorlukların, liderlerin amblemi olmuştur. Hristiyan, Musevi ve Zerdüşt geleneklerinde göksel tahtı çevreleyen üç hayvandan biridir.

Göz ve kanat gibi organları önem taşıyan bu hayvanın 50 kadar türü vardır. Yumurtalarını yüksek dağ zirvelerine bırakır, üç saatte bir yumurtaları kabuklarına yapışmasın diye çevirir.

Frigya geleneğinde aslan ile kartal birleştirilerek kanatlı aslan sfenksi ortaya çıkmıştır. Lidya geleneğinde ise kartal-aslan-insan sfenksi görülür.

Kartal sembolizmi en çok Orta Asya, Sibirya tradisyonlarında ve Şamanizmde işlenir. Kartala şamanların babası gözüyle bakılır. Örneğin Buryatlara göre şamanların atasının ya da ilk şamanın babası ilahiliği simgeleyen bir kartaldır ki, çocuk bu kartalın bir kadınla çiftleşmesinden doğmuştur. Turukhansk Yakutlarına göre de kartal, ilk şamanı yaratan Yaratcıyı ışığın yaratıcısı olan yüce varlığı simgeler. Sibirya şamanları dansın ardından transa geçip yere yığılmaları sırasında ruhlarının göklere çıkmasını, ruhlarının kartallarca çekilen bir arabayla veya kayıkla taşınması biçiminde sembolize ederler. İçselleştirme sürecini ifade eden Er-Töştük destanında kahraman Töştüğü yeryüzünden kurtarıp yukarı çıkaran öteki aleme götüren kartala alemler arası yolculuk yapan tek kuş niteliği verilir. Kartal ölmek üzere olan kahramanı iki kez yutar; onu güneşe, gün ışığına çıkarmadan önce karnında vücudunu yeniden oluşturur. Türk mitolojisinde ve Orta Asya Şamanizminde kartal, Yerin Göbeği’nden transla yükselen bazı nadir şamanların ulaşabileceği Göğün Direği ve Göbeği sayılan bir yıldıza tünemiş bir Tanrı elçisi olarak kabul edilir. Göğün Göbeği’nin Sirius Yıldızı olduğuna inanan Dogonlar, Kartal’a Usta Kuş derler. Kartal sembolüne Mitraizm, İsis ve Orfe’de rastlanır. Eski Mısır kaynaklı hermetika metinlerinde ilahiliğin karadaki sembolü aslan, sudaki sembolü yunus ve havadaki sembolü kartaldır.

Kartalın haberci olarak kabul edilmesi ve bir direkle ilgili görülmesi kavramına  onu göksel güneşin kuşu olarak ifade eden Aztek ve Japon tradisyonlarında da rastlanır. Kuzey Amerika Kızılderilileri, Asya şamanlarında da görüldüğü gibi kartal tüyü takarlar, güneşe bakan danslarına kartalı güneşle ilişkilendirirler. Maya dilindeki gün isimlerinden “men” hem kartalı hem bilge kişiyi ifade eder.

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı