Kelt Astrolojisi

Kelt Astrolojisi, M.Ö. 1000 yıllarında Kelt rahiplerinin (Druidler’ in) oluşturduğu bir astroloji türüdür. Tam olarak nasıl geliştiği bilinmemektedir. Bunun nedeni nesilden nesile sözlü olarak geçirilmesine bağlanabilir.

Druidler Zodyak’ ı 13 bölüme ayırmışlar ve 13 ay içeren takvim kullanmışlar. İnançları doğanın ve doğaüstü güçlerin farkındalığı üzerine kurulmuştur. Druidler ağaçlara, Üstün Varlık’ı temsil eden Güneş tarafından bazı özellikler ve ruhlar verildiğine inanırlar. Böylece ağaçlar, sonsuz bilgi ve bilgeliğe sahip yaşayan varlıklar olmuşlardır. Evreni, kökleri toprağın derinliklerine inen, dalları göklerin yüksekliklerine uzanan bir ağaç olarak zihinlerinde canlandırırken insanları ise ağaçlardan inen ve onların mistik özelliklerini yanlarında getiren varlıklar olarak görmüşlerdir.

Günümüzde kullandığımız astrolojiyle yahut Çin veya Hint Astrolojisi’ yle bir benzerliği olmadığı gibi kullanılan semboller de “Ogham” adındaki alfabeden şifrelenmiştir. Ogham, 20 harften oluşur ve bu harfler en kutsal gördükleri 20 ağaçtan meydana gelmiştir.

Keltler insanları doğum tarihlerine göre bazı ağaçlarla gruplandırmışlardır. Bunlar;

Dişbudak, Kızılağaç, Söğüt, Alıç, Meşe, Çobanpüskülü, Fındık, Asma, Sarmaşık, Saz ve Mürver, Huş ve Üvez‘ dir.

Dişbudak (18 Şubat – 17 Mart)

Karakterlerinde iki farklı yön bulundururlar. Bazen kolay incinebilen, sanat eğilimli kişiler, bazense kararlı pragmatik kişiler olabilirler. Duyarlıdırlar. Çevrelerindeki insanların acılarını dindirmeyi iyi bilirler. Güvenilebilirler. Hırslı, yetenekli, akıllı kişilerdir. İlişkilerini ciddiye alır. Sadıktırlar. İlk iki hafta içerisinde doğanlar duygusal ilişkilerde tepkisel davranırlar. Çekingen gibi gözükür ancak atik ve ani hareket edebilen kişilerdir. Son iki hafta içerisinde doğanlar ise, kendilerinen fedakarlıkta bulunan kişilerdir.

Kızılağaç (18 Mart – 14 Nisan)

Müşfik, maceracı, hareketli ve cesurdurlar. Genellikle huzursuz gözükürler. Amaçlarına ulaşmak için her yola başvurabilirler. Çok kolay öğrenirler. Başkalarını etkilemeyi sever. Pratik zekaları kuvvetlidir. İlk iki hafta içerisinde doğanlar, huzursuz ve kararsızken son iki hafta içerisinde doğanlar yaşama daha özgüvenli yaklaşır ve ikna kabiliyetleri yüksektir.

Söğüt (15 Nisan – 12 Mayıs)

İradesi güçlü, hafızası kuvvetli ve düşüncelerini rahatça ifade edebilen kişilerdir. Pratik zekaları oldukça gelişmiştir. Kimi zaman yaşamın gizemlerine çekilirler. Etkileyicidirler. Seyahat etmeyi severler. İlk iki hafta içerisinde doğanlar değişken ruh haline sahiptir. Son iki hafta içerisinde doğanlar ise her işin altından kalkar, çok iyi bir hafızaya sahip kişilerdir.

Alıç (13 Mayıs – 9 Haziran)

Çok yetenekli kişilerdir. Yaratıcı, yenilikçi ve karizmatiktirler. Kolay uyum sağlarlar. Sempatiklikleriyle çevrelerindeki insanları etkilerler. Sanata meyillidirler. İlk iki hafta içerisinde doğanlar kırılgan, tepkisel ve duyarlı ve kararlı iken son iki hafta içerisinde doğanlar ikili ilişkilerde pek kısıtlanmaya gelemezler ve geniş persfektife sahip kişilerdir. Herşeyi fark eder ve incelerler.

Meşe (10 Haziran – 7 Temmuz)

Cesur, yaratılıştan güçlü, bağımsız ve girişken kişilerdir. Acıma duygusu çok yoktur. Yere sağlam basan tiplerdir. Kararlıdırlar. Sorumluluklarını iyi bilirler. Ahlaki değerlere çok önem verirler. Hareketlidirler. İlk iki hafta içerisinde doğanlar, iyi bir lider olurlar. Açgözlülük ve para hırsı yoktur. Finansal riskler alabilirler. Son iki hafta içerisinde doğanlar ise Finansal kayıp riski az olan kişilerdir. Yaratıcıdırlar ve kendilerinden fazlaca veren bonkör kişilerdir.

Çobanpüskülü (8 Temmuz – 4 Ağustos)

Kolay kolay değişmeyen karaktere sahiptirler. Pratik, becerikli kişilerdir. Temkinli ve mantıklıdırlar. Liderlik etmeyi pek tercih etmez, daha çok yardım etmek isterler. Koruyucu duygusu gelişmiştir. Sözlerinin daima arkasındadırlar. İlk iki haft aiçerisinde doğanlar, başkalarının amaçlarına ulaşmasında hem maddi hem de manevi destek olurlarken son iki hafta içersiinde doğanlar, eleştiriye çok duyarlı ve çekimser kişilerdir.

Fındık (5 Ağustos – 1 Eylül)

Çekici, insanları nasıl etkileyebileceğini bilen, anlayışlı, sosyal ve girişken kişilerdir. Popülerdirler. Ruh hali çabbuk değişebilir. Aşık ise kaprisli ve bir o kadar da karşısındakine dürüsttür. Planlama, organizasyon gibi yetenekleri vardır. Hayalgücü gelişmiştir. İdealisttirler. İlk iki hafta içerisinde doğanlar, bilgiye açtırlar. Bilgiye ulaşmak için bazı şeyleri gereksiz yere kurcalarlar. Son iki hafta içerisinde doğanlar, Dışadönük, dürüst ve karşısından da dürüst olmasını bekleyen, ilkeleri olan kişilerdir.

Asma (2 Eylül – 29 Eylül)

Yüksek standartlara sahip, otoriter kişlerdir. dışarıdan bakıldıklarında soğuk ve duyarsız gözükürker. Ancak, duygulu, duyarlı, kırılgan ve romantik kişilerdir. Detaylara ve estetiğe önem verirler. Mutluyken bir anda ağlayabilir. Çift kişiliklidir. İlk iki hafta içerisinde doğanlar, hislerini kolayca dile getirir ancak gerçekleri kabul etmekte zorluk çekerler. Son iki hafta içerisinde doğanlar ise aşırı duyarlı olabilirler. Kırıldıkları zaman affetmekte zorlanmazlar.

Sarmaşık (30 Eylül – 27 Ekim)

Kendilerine ait bir tarzları vardır. Güçlüdürler. Bir çok yetenekleri vardır. Sosyal, çekici, neşeli tiplerdir. Tartışmalara, birilerini kızdırmaya gelemez bunlardan özellikle kaçınırlar. Kararsızdırlar ancak iradeleri kuvvetlidir. İyimserlikleriyle zorlukların üstesinden gelirler. İlk iki hafta içerisinde doğanlar, sanat alanında radikal düşünceler sahiptirler ancak kararsızdırlar ve başarı dereceleri değişkendir. Son iki hafta içerisinde doğanlar ise manevi olarak bonkör davransa da maddi açıdan pek böyle değillerdir. Güçlü olduklarında sert olabilirler.

Saz (28 Ekim – 24 Kasım)

Karmaşık sorunları kolayca çözebilen yaratıcı kişilerdir. Kıskançtırlar ancak buna hakim olmayı öğrenebilirse çok iyi bir eş olabilirler. Güç tamamen onların elinde olmalıdır. İyi ibr lider olabilirler. İlk iki hafta içerisinde doğanlar, hem iyi bir dost hem de amansız düşman olabilirler. Son iki hafta içerisinde doğanlar ise, toplum tarafından tanınmak isterler ancak bir konuya yoğunlaşamama problemi vardır. Daldan dala atlarlar.

Mürver (25 Kasım – 23 Aralık)

Yaşamları boyunca sürekli gelişme gösteren, çok meraklı insanlardır. Öğrenmek istediklerine ulaşabilmek için mesafeleri umursamazlar. Biraz savurgandırlar. İlk iki hafta içerisinde doğanlar, açık sözlü ve dışa dönüktürler. Haksızlığa ve yozlaşmaya gelemezler. Son iki hafta içerisinde doğanlar ise vizyon sahibidir. Kişilerle karşı karşıya gelmeyi sevmez arkaplanda çalışmayı tercih ederler.

Huş (24 Aralık – 20 Ocak)

Son derece hırslı ve kararlı kişilerdir. Hedeflerini belirler ve bu yönde çalışmalarına devam ederler. Başarılı olmak isterler. Güvenilir kişilerdir. Doğal ve sakin bir yaşamı tercih eder. Fazla tutkulu değildir. İlk iki hafta içerisinde doğanlar, çok daha tepkisel, duygusal ve içedükken son iki hafta içerisinde doğanlar ise, amaçlarını bilen objektif vizyonerlerdir ve daha dışa dönük olmaya eğilimlidirler.

Üvez (21 Ocak – 17 Şubat)

Neşe veren, bencil olmayan, dikkat çekmeyi seven, vizyoner bir zihne sahip, ilerlemeci ve idealist kişilerdir. Kısıtlanmalara tahmmülleri yoktur. Değişim onlar için çok önemlidir. Sıradanlıklara gelemezler. Yenilikçi fikirleri toplumun geri kalanına genellikle uymayabilir. İlk iki hafta içerisinde doğanlar, büyük sosyal değişiklikleri sağlama kapasitelerine sahiptirancak uzun soluklu işlerde çabuk sıkılırlar. Sabırsızdırlar. Son iki hafta içerisinde doğanlar ise büyük bir etkileme gücüne sahiptirler. Yapabileceklerinden daha çok şey için söz verebilirler.

Ayrıca bazı ağaçları da sembolize ettiklerini düşündükleri karakterlerle eşleştirmişlerdir. 

Elma (Aşk)

Kesin çizgileri olmayan, kuralcılığı sevmeyen adeta anı yaşayan kişilerdir. Daima sevmek ve sevilmek isterler, bu kişiler aşkın kendisine aşıktır, denilebilir. Bakımlı, daima şık ve güler yüzlüdürler. Normal yaşamlarında sürekli aşık olan bir yapıda gözükseler de aradıkları kişiyi bulduklarına inandıkları zaman ilişkilerinde şefkatli ve sadık birine dönüşürler.

Gürgen (Yaratıcı)

Dış görünüşüne oldukça fazla önem veren, gerekmedikçe risk almayan, sporla ve beslenmeyle yakından ilgili, materyalist ve faydacı bir hayat görüşü olan kişilerdir. İş kariyerlerine ve ekonomik büyümeye önem verirler.

Sedir (Rahatlık) 

Hızlı karar verebilen, aşık olmak için doğru kişiyi bekleyen karakterlerdir. Kendine aşırı güvenir ve başkalarına da bu güveni hissettirir. Kararlıdır, nadir görünen bir güzelliğe sahiptirler.

Kestane (Dürüstlük)

Olağanüstü bir güzellik ve içtenliğe sahiptirler. Bütün güzelliklerine rağmen bunu göstermek istemezler, oldukça mütevazıdırlar. Hayat dolu bir yapıları ve çok sevecen tavırları vardır. Kendine eş bulmakta zorlanır ve bu yüzden özgüveni düşüktür, hayatta sadece bir kez aşık olunabileceğine inanır.

Selvi (Sadakat)

Hızlı yaşamayı seven, doyumsuz aşıklardır ama yine de sevince çok sadık olurlar. Güçlü kuvvetli bir yapıya sahiptirler. Yalnızlıktan nefret ederler, zaman zaman ilgiçlik taslayan hareketleriyle olumusz elektriği üzerlerine çekebilirler.

Karaağaç (Soyluluk)

Sıradışı beklentileri olan, liderlik yapmayı fakat kurallara boyun eğmeyi sevmeyen bir yapıları vardır. Yanlışları affetmez ve kural koymayı aşırı derecede sever.

İncir (Hassasiyet)

Pratik bir zekaya sahiptirler; ailesine ve arkadaşlarına çok düşkündür. Doğayı korur ve hayvanlara aşırı düşkündür. Çok az bencildir ve hayatında karmaşa veya belirsizliğe müsaade etmez.

Köknar (Mükemmelliyetçilik)

Aynı anda hem birçok arkadaşı hem de düşmanı vardır, memnuniyetsiz bir sevgili adayıdırlar. Etrafındakileri korur ama uzak çevresine karşı bir egoism gösterişi içindedirler. Çok güvenilir ve bilgilidirler.

Ihlamur (Şüphe)

Arkadaşlarına ve sevgilisine oldukça sadıktır, tartışmalardan ve düşmanlıktan nefret eder. Sevilmeme şüphesi içindedir. Hayatın ona sunduklarını kabullenip onlara adapte olarak yaşamaya çalışır; çok fazla fedakarlık yapar.

İsfendan Çınarı-Akağaç (Bağımsızlık)

Çok çabuk öğrenen ve hafızası güçlü kişilerdir. Aşk hayatları karışıktır, kendilerine çok güvenirler ama bazı konularda sıkılgan ve utangaç olabilirler. Hayalgüçleri çok gelişmiştir ve kendine özgü olmaktan çok hoşlanırlar.

Ananas (Kendine Özgülük)

Güçlü bir karakterleri vardır. Aktiflerdir ve doğal davranmayı severler. Arkadaş canlısıdırlar ve eşlerine çok düşkündürler. Samimi olmayı severler ve verdikleri söze daima sadık olmaya çalışırlar.

Kavak 

Arkadaşlık ve aşk ilişkilerini çok fazla ciddiye alan, kendine güveni düşük ve çoğunlukla yalnız olan kişilerdir. Normalde cesur değildirler fakat gerektiği zaman risk alırlar.

Salkımsöğüt 

Kaprisli melankolik bir yapıları vardır, seyahat etmeyi, beğenilmeyi, yeni yerler keşfetmeyi ve kazanmayı çok severler. İlgi çekicidirler ama beraber yaşaması zordur, zaman zaman bir aşka takılıp dururlar ve çok acı çekerler.

Ceviz

Kıskanç ve yaşaması zor partnerlerdir, çoğu zaman hayatı zindan ederler ve bu yüzden genellikle çok hoşlanılmasa da hayran olunabilir bir yapıları vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı