Kum Falı

Remil, Arapça kum demektir. Bununla uğraşanlara Remal denir. 16 değişik şekil içerir. Bu şekiller 32 çizgi ve noktadan oluşur. Toplam 96 tanedir. Remil atma şekilleri değişiktir. Kolay olması için zar kullanılabilir. 16 kez zar atılır ve zarın tek gelmesi durumunda nokta, çift gelmesi durumunda çizgi yapılır. 16 nokta satıırndan oluşturulan dört şekle Ümmehat denir. Ümmehat teşkilinden sonra remil atan  usulüne göre diğer haneleri oluşturur ve sonuca göre de kararını verir.

Bir diğer bakma şekli de, 16 remil şeklinin her birinden dörder tane küçük kağıt parçalarına yazılması ve sonrasında torbaya atılıp karıştırılmasıdır. Remil atmak isteyen kişi niyet ettikten sonra torbadan kağıtları birer birer çeker. Çekilen kağıtlar sırasıyla dizilir. Ümmehat oluşturulur ve diğer haneler de meydana getirilir.

Esas Yöntem 

Remaller, bu işi yapacakları zaman kumun (sonraları kağıt) üzerine dört sıra halinde noktalar koyarlar ve bunu 4 kere tekrarlarlar. Neticede 16 satır oluştururlar. Sonra,, her satırdaki noktaları çift-çift atarlar. Her satırda geriye kalan noktaları, kendi hizasına kayıt ederler. Böylece 4 yeni şekil meydana gelir. Sonra, bu şekilleri ard arda gelen satırların içine yerleştirirler. Bu satırlardan da yukarıda anlatıldığı gibi 4 yeni satır oluştururlar.

Sonra her bölümü ondan önceki şeklin hizasındaki şekil ve onların ihtiva ettikleri çift ve tek noktaları dikkate alarak, ilk 4 şeklin yan tarafına 4 şekil daha yaparlar.

Sonra, bu 8 şeklin her ikisinden yeni bir şekil meydana getirirler. Bunu yaparken de 2 şeklin bölümlerinde yer alan çift ve tek noktaların bir bölümde toplanmasına dikkat ederler. Böylelikle ilk 8 şeklin altında 4 şekil daha meydana gelmiş olur.

Sonra aynı tarzda bu dört şekilden 2 şekil daha oluşturulur. Meydana getirilen bu iki şekilden onun altına bir şekil daha yaparlar. Bu, 15.şekildir.

En sonunda da ilk şekil ile 15 inci şekilden bir şekil daha yapılır. Bu 16 ıncı şekildir.  Remil dökme sonucunda meydana gelen şekillerden bazıları “sa’d/iyi” bazıları da “nahs/kötü” olarak kabul edilir.

Yine bu şekillerin “anasır-ı erbaa / 4 unsur; ateş, hava, toprak, su ile sonra da gezegenler, burçlarla olan nisbetleri hesap edilerek yorumlar yapılır, hükümler çıkarılır. 

ZAR YÖNTEMİ

Başlarda kum üzerine dökülmek üzere uygulanan remil sonraları kağıt üzerine dökülmeye başlanmıştır. Kolaylık olsun diye de zar kullanılmıştır.

Bu usulde, remil dökmek isteyen kimseye 16 kere zar attırılır.

Her atıştan sonra, Zar’ın çift ve tek gelişine göre çift için bir çizgi ( – ) tek için de bir nokta ( . ) yazılır. Böylece 16 hane tamamlanır.

NİYET ÇEKME YÖNTEMİ

16 remil şeklinin her birinden ayrı ayrı kağıtlara yazılır. Katlanıp bir torbaya konulur. Sonra remil döktürmek isteyen niyet ettirilerek çektirilir. Çekilen kağıtların üzerindeki şekiller sıra ile yazılarak işlem tamamlanır.

SAYI YÖNTEMİ

Remil döktürmek isteyen kimseye niyet ederek düşünmeden 4 er haneli 4 sayı söylenmesi istenir. Söylediği sayılar, yukarıdan aşağıya doğru yazılır.

Örnek;

Niyet sahibinin söylediği sayılar; 3672, 2538, 1372, 9632 olsun. Aşağıda görüldüğü gibi yazılır.

3     2     1     9

6     5     3     6

7     3     7     3

2     8     2     2

Sonra, sayıların karşılarına çift veya tek oluşlarına göre, nokta yahut çizgi konulur. Şöyle ki;

3     .     2     –     1     –     9     .

6     –     5     .     3     .     6     –

7     .     3     .     7     .     3     .

2     –     8     –     2     –     2     –

Bu işlemden sonra da , birinci usulde anlatıldığı şekilde denklem tamamlanır.

REMİLİN KAİDELERİ

Remil; sağ elin serçe parmağı mihver yapılarak sağdan sola doğru dökülür. Bu işlem yapılırken noktalar sayılmaz.

15den az 30 dan fazla olmamak üzere 4 erli 4 satır remil dökülür. Toplam 16 satır olur. 

Her sıradaki noktalar  bir önceki sıradaki noktaların altına yerleştirilir. 1 inci satırdan ve soldan başlayarak noktalar sayılır.

Tek gelenin karşısına nokta ( . ) çifte gelenin karşısına ( – ) konulur.

Her dörtlü satırdan bir şekil oluşturulur.

Her şeklin birinci sırası Ateş

ikinci sırası Hava

üçüncü sırası Su

dördüncü sırası Toprak diye isimlendirilir. Sonra aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere işlem tamamlanır.

Örnek:

Haneler Noktalar                       Nokta Sayısı                      Sonuç

a) ……………………..                   26                                      –

1  b) ……………….                            19                                       .

c) …………………                          21                                      .

d) ………………….                        22                                      –

e) ………………                             18                                       –

2  f) ………………..                             20                                     –

g) …………………                           21                                      .

h) ………………….                         23                                      .

 

ı) ………………                               20                                     –

3  i) …………………                           21                                      .

j) …………………..                        23                                      .

k) …………………..                       23                                      .

 

l) ……………….                            18                                       –

m) ……………….                           19                                       .

n) ………………….                       22                                      –

o) …………………..                      23                                      .

İlk hane böylece döküldükten sonra diğer haneler yapılır. 5inci hane ilk dört hanenin 1 inci sırasındaki sonuçlar alınarak yapılır.

26     –

18     –

20     –

18     –

Aynı şekilde 6 ıncı hane ilk dört hanenin 2 inci sırasındaki sonuçlara göre yapılır. 7 inci hane ilk dört hanenin 3 üncü sırasındaki sonuçlara göre yapılırken 8 inci hane de 4üncü sıranın  sonuçlarına göre yapılır.

5i 6 ve 7 inci haneye Ahavat ( Benzer şeyler ) denir.

9 uncu hane 1 ve 2 inci hanedeki sonuçlar toplanarak yapılır, 10 uncu hane 3 ve 4 ün sonuçlarının 11 hane 5 ve 6 ıncı hanelerin sonuçlarının toplamıdır. 12 inci hane 7 ile 8 inci hanelerin sonuçlarının toplamı, 13 üncü hane 9 ve 10 uncu hanelerin sonuçlarının toplamıdır. 14 üncü hane 11 ve 12 inci hanelerin sonuçlarının 15 inci hane 13 ve 14 üncü hanelerin sonuçlarının toplamı şeklinde yapılır.

* 15 inci hanenin mutlaka çift gelmesi gerekir. Aksi halde remil dökme işleminde hata yapılmış demektir, kontrol edilmesi gerekir.

Son olarak 16 ıncı hane de 1 ve 15 inci hanelerin toplanması ile elde edilir.

16 hane böylece belirlendikten sonra, her hane aşağıda gösterildiği şekilde yazılıp manalandırılır.

 

1.Hane:    İctima’

.

.

2.Hane:     Nusrat-ı Dahile

.

.

3.Hane:     Utebe-i Dahile (Kaime)

.

.

.

4.Hane:     Kabz-ı Dahil 

.

.

5.Hane:          Cemaat

6.Hane:      Cudele (Ferah)

.

.

.

7.Hane      Utebe-i Harice 

.

.

.

8.Hane              Utebe-i Dahile 

.

.

.

9.Hane                   Kabz-ı Dahil

.

.

10. Hane              Beyaz

.

11.Hane               Tarik

.

.

.

.

12.Hane               Akle

.

.

13.Hane                 Utebe-i Dahile

.

.

.

14.Hane                  Beyaz

.

15.Hane                      Kabz-ı Dahil

.

.

16.Hane                       Nusrat-ı Dahile

.

.

REMİL ŞEKİLLERİNİN BULUNDUKLARI HANELERE GÖRE YORUMLARI

1.ŞEKİL: LAHYAN   .

1.HANEDE Dileğin olacak

2.HANEDE Ferah ve Sevinç

3.HANEDE Yolculuk var

4.HANEDE Ömrün uzun, rızkın bol

5.HANEDE Dileğin olacak

6.HANEDE Büyüden Kurtulacak

7.HANEDE Nikahta hayır var

8.HANEDE Hasta iyileşecek, sevinç

9.HANEDE Yolculuk, dileğin olacak

10.HANEDE Yardım göreceksin

11.HANEDE Dileğin olacak

12.HANEDE Düşmanlarından sakın

13.HANEDE Yolculuk var

14.HANEDE Dileğin olacak

15.HANEDE Bu hanede Lahyan bulunmaz bulunmuşsa remil yanlış dökülmüş olur.

16.HANEDE Sonun hayırlı olacak

2.ŞEKİL KABZ-I DAHİL  

.

.

1.HANEDE Mutluluk. Dileğin olacak

2.HANEDE Kazancın artacak

3.HANEDE Yardım göreceksin

4.HANEDE Mal mülk artacak

5.HANEDE Sevinçli haber

6.HANEDE Hasta, iyileşecek

7.HANEDE Nikahta hayır var

8.HANEDE Anlaşmazlık çıkacak

9.HANEDE Dileğin olacak

10.HANEDE Kazancın artacak

11.HANEDE Dileğin olacak

12.HANEDE Sıkıntı, ama sonu iyi

13.HANEDE Dileğin olacak

14.HANEDE Dileğin olacak

15.HANEDE Dileğin olacak

16.HANEDE Sonun iyi olacak

3.ŞEKİL KABZ-I HARİC

.

.

1.HANEDE Ruhsal problemler var

2.HANEDE Zarar ziyan, sıkıntı var

3.HANEDE Sıkıntı ve mal kaybı var

4.HANEDE Gelecekte sıkıntılı günler var

5.HANEDE Çocuk yüzünden üzüntü

6.HANEDE Sıkıntılardan kurtulacaksın

7.HANEDE Olumsuz

8.HANEDE Sıkıntılı günler var

9.HANEDE Olumsuz

10.HANEDE Olumsuz

11.HANEDE Ümitsizlik, sıkıntı var

12.HANEDE Anlaşmazlık

13.HANEDE Sıkıntılı günler var

14.HANEDE Olumsuz

15.HANEDE Sıkıntılı günler var

16.HANEDE Sıkıntılı günler var

 4.ŞEKİL  CEMAAT

1.HANEDE Kazanç ve şans artışı var

2.HANEDE Mal ve kazanç artışı

3.HANEDE Mutluluk

4.HANEDE Mal, mülk artışı var

5.HANEDE Sevinçli bir haber var

6.HANEDE Olumsuz

7.HANEDE Bekar olan evlenecek

8.HANEDE Dava kazanılacak

9.HANEDE Bekar olan evlenecek

10.HANEDE Geçim sıkıntısı var

11.HANEDE Dileğin olacak

12.HANEDE Anlaşmazlık

13.HANEDE Dileğin olacak

14.HANEDE Dileğin geç olacak

15.HANEDE Bu hanedeki Cemaat, iki iyi şekilden meydana gelmişse isteğin olacak; iki kötü şekilden meydana gelmişse isteğin çok geç gerçekleşecek demektir. 

16.HANEDE İyi şekillerden oluşmuşsa isteğin olacağı, kötü şekiller varsa sıkıntılı günlerin geleceğini ifade eder. 

 5.ŞEKİL      CUDELE

.

.

.

 

1.HANEDE Şans açıklığı

2.HANEDE Kazanç artışı

3.HANEDE Ev veya iş değişikliği

4.HANEDE Mal ve mülk artışı

5.HANEDE Dileğin olacak

6.HANEDE Dileğin olacak

7.HANEDE Huzursuzluk

8.HANEDE Sıkıntılı günler var

9.HANEDE Sonuçlanmayan girişimler

10.HANEDE Hile, entrika

11.HANEDE Geçim sıkıntısı

12.HANEDE Davranışlara dikkat

13.HANEDE Sevinçli haber

14.HANEDE Kayıp bulunacak

15.HANEDE Bu hanede cudele olmaz

16.HANEDE Dileğin olacak

 6.ŞEKİL  AKLE

.

.

 

1.HANEDE Zorluk ve üzüntü

2.HANEDE  Kazançta azalma

3.HANEDE  Geçim sıkıntısı

4.HANEDE  Dargınlık

5.HANEDE  Çocuk yüzünden sıkıntı

6.HANEDE Sıkıntılı günler var

7.HANEDE  Aile içi huzursuzluk

8.HANEDE Korkudan kurtulacaksın

9.HANEDE  Dava kaybedilecek

10.HANEDE Dileğin iki aya kadar olacak

11.HANEDE İşlerde aksama olacak

12.HANEDE Düşmandan zarar gelecek

13.HANEDE Dileğin olacak

14.HANEDE Bir miktar para gelecek

15.HANEDE Dava iyi sonuçlanacak

16.HANEDE İşler bozulacak

 7.ŞEKİL ENKİS

.

1.HANEDE Kısmetin kapalı

2.HANEDE Arkadaşlarla anlaşmazlık

3.HANEDE Anlaşmazlık

4.HANEDE Bekar olan evlenecek

5.HANEDE Üzücü bir haber gelecek

6.HANEDE Aşkta sıkıntı

7.HANEDE Düşmanlar çoğalacak

8.HANEDE Faydasız yolculuk

9.HANEDE Olumsuz

10.HANEDE Bekar olan evlenecek

11.HANEDE Bekar olan evlenecek

12.HANEDE İşlerin bozulması ihtimali var

13.HANEDE Kaybolan bulunacak

14.HANEDE Sıkıntılı günler var

15.HANEDE Bu hanede enkis olmaz

16.HANEDE İşlerin bozulacak

 8.ŞEKİL    HAMRE

.

1.HANEDE Şansın kapalı

2.HANEDE  Huzursuzluk

3.HANEDE  Dargınlık

4.HANEDE Sıkıntılı günler var

5.HANEDE Hem üzücü hem sevindirici haber var

6.HANEDE Hastalık

7.HANEDE Ayrılma

8.HANEDE Borç, sıkıntı

9.HANEDE Yolculuktan vazgeçiş

10.HANEDE Ticarette zarar var

11.HANEDE İsteklerin olmayacak

12.HANEDE Dostlardan zarar gelecek

13.HANEDE Yardım var

14.HANEDE Dileğin geç olacak

15.HANEDE Bu hanede hamre olmaz

16.HANEDE Boşanma tehlikesi

 9.ŞEKİL   BEYAZ 

.

1.HANEDE Hayırlı yolculuk

2.HANEDE Dileğin olacak

3.HANEDE Dileğin olacak

4.HANEDE Statü değişikliği

5.HANEDE Sevindirici haber var

6.HANEDE Mutluluk

7.HANEDE Bekar olan evlenecek

8.HANEDE Miras konusunda ihtilaf

9.HANEDE Faydalı bir yolculuk var

10.HANEDE Dileğin olacak

11.HANEDE Bekar olan evlenecek

12.HANEDE Mahkemelik bir iş var

13.HANEDE Gurbette olan gelecek

14.HANEDE Dostlardan yardım gelecek

15.HANEDE Bu hanede beyaz olmaz

16.HANEDE Mutlu son

 10.ŞEKİL   NUSRAT-I HARİCE

.

.

1.HANEDE Şans açıklığı

2.HANEDE Karlı alışveriş

3.HANEDE Ev veya iş değişikliği

4.HANEDE Dileğin olacak

5.HANEDE Sevindirici haber var

6.HANEDE İşler iyiye gidecek

7.HANEDE Boşanma tehlikesi

8.HANEDE Sıkıntılı günler var

9.HANEDE Yolculukta fayda var

10.HANEDE Yapacağın işte hayır var

11.HANEDE Sıkıntılardan kurtuluş

12.HANEDE Düşmanların zarar veremeyecek

13.HANEDE Dileğin olacak

14.HANEDE Hasta iyileşecek

15.HANEDE İşler düzelecek

16.HANEDE Dileğin olacak

 11.ŞEKİL   NUSRAT-I DAHİLE

.

.

1.HANEDE Şansın açılacak

2.HANEDE Taşınma

3.HANEDE Yardım

4.HANEDE Mal artışı, zenginlik

5.HANEDE Mutluluk

6.HANEDE Yardım alacaksın

7.HANEDE Nikah gerçekleşmeyecek

8.HANEDE Dileğin olacak

9.HANEDE Nikah olacak

10.HANEDE Mal artışı olacak

11.HANEDE Dileğin olacak

12.HANEDE Borçlar güç ödenecek

13.HANEDE Dileğin olacak

14.HANEDE Dileğin olacak

15.HANEDE Her istediğin olacak

16.HANEDE Her istediğin olacak

 12.ŞEKİL  UTEBE-İ HARİCE

.

.

.

1.HANEDE Bütün işler ters gidecek

2.HANEDE Para sıkıntısı var

3.HANEDE  İşyeri değiştirilecek

4.HANEDE Dostlarla ihtilaf var

5.HANEDE Sıkıntılı günler geliyor

6.HANEDE İşler bozulacak

7.HANEDE Üzücü olaylar olacak

8.HANEDE Miras kalacak

9.HANEDE  İşler ters gidecek

10.HANEDE İşsizlik

11.HANEDE Dileğin olmayacak

12.HANEDE  Hasta olan iyileşecek

13.HANEDE İşlerin hepsi ters gidecek

14.HANEDE İşler bozulacak

15.HANEDE  Bu hanede utebe-i harice olmaz

16.HANEDE Tehlikeli günler, bir sır ortaya çıkacak

 13.ŞEKİL NAKİYYÜ’L HADD

.

.

.

1.HANEDE Statü değişikliği

2.HANEDE Rızk artışı

3.HANEDE Dedikodu 

4.HANEDE Dargınlık

5.HANEDE Sıkıntı

6.HANEDE Hastalık

7.HANEDE Ayrılık

8.HANEDE Huzursuzluk

9.HANEDE  Yolculuk olmayacak

10.HANEDE Düşünceler gerçekleşecek

11.HANEDE  Sevgiliye kavuşulacak

12.HANEDE  Sıkıntı

13.HANEDE Dileğin bir kısmı gerçek olacak

14.HANEDE Dileğin sadece bir kısmı gerçek olacak

15.HANEDE Bu hanede Nakiyy’ül Hadd görülmez

16.HANEDE Sıkıntılı günler geliyor

 14.ŞEKİL   UTEBE-İ DAHİLE 

.

.

.

1.HANEDE Dileğin olacak

2.HANEDE  Malda artış olacak 

3.HANEDE  Bekar olan evlenecek

4.HANEDE  Meslekte başarı

5.HANEDE  Dilek gerçekleşecek

6.HANEDE Dilek sahibi erkekse sıkıntı kadınsa sevinç var

7.HANEDE Eşler arasında uyum

8.HANEDE Miras tartışması var

9.HANEDE Rızk artışı olacak

10.HANEDE  İş hayatında ilerleme var

11.HANEDE Mutlu günler gelecek

12.HANEDE Düşman

13.HANEDE  Gurbette olan gelecek

14.HANEDE Dileğin olacak

15.HANEDE Bu hanede utebe-i dahile bulunmaz

16.HANEDE Rızk artışı var, bekar olan evlenecek

 15.ŞEKİL  İCTİMA’

.

.

1.HANEDE İşte ilerleme

2.HANEDE Nikah

3.HANEDE Taşınma

4.HANEDE Şans

5.HANEDE Yardım

6.HANEDE Evlilik

7.HANEDE Nikah

8.HANEDE Üzücü bir haber

9.HANEDE Nikah

10.HANEDE Yardım

11.HANEDE Dileğin iki ay içinde olacak

12.HANEDE Dostlardan sıkıntı gelecek

13.HANEDE Hasta iyileşecek

14.HANEDE  Dileğin bir kısmı olacak

15.HANEDE İşler yoluna girecek

16.HANEDE Sıkıntı

 16.ŞEKİL   TARİK

.

.

.

.

1.HANEDE İşler iyi gidecek

2.HANEDE Nikah

3.HANEDE  Mal kaybı

4.HANEDE  Huzursuzluk

5.HANEDE  Düşman tehlikesi var

6.HANEDE Boşanma tehlikesi

7.HANEDE Boşanma tehlikesi

8.HANEDE İşler ters gidecek

9.HANEDE  Rızk artacak

10.HANEDE Yolculukta fayda var

11.HANEDE  Sıkıntı

12.HANEDE  Dileğin geç olacak

13.HANEDE  Dileğin geç olacak

14.HANEDE  Dileğin kısmen olacak

15.HANEDE  Ruhsal bunalım var

16.HANEDE Dileğin olacak, rızk artacak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı