Melek

Melek

guardian-angel

Melek

Melek, Tanrı ile insan arasında elçilik görevi gören ölümsüz bir varlıktır.

Kelimenin kökeni İbranice ve Aramice dillerinde elçi, haberci anlamına gelen aynı sözcükten gelmektedir, İbranice’de ise bu sözcük “elak” şeklinde söylenen göndermek fiilinden türemiştir. Melek sözcüğü dilimize Arapça üzerinden geçmiştir.

Batı dillerinde melek anlamına gelen “angel”, “angelus” gibi benzer telaffuzla söylenen sözcükler de Antik Yunanca’da yine haberci anlamına gelen “angelos” sözcüğüne dayanır. Melek kavramının tüm semavi dinlerin kutsal kitaplarında pek çok kez bahsi geçer ancak sanılanın aksine kavram semavi dinlerden çok daha öncesine kadar gitmektedir.

Melek olgusunun ilk ortaya çıktığı kültür Babil kültürüdür denilebilir. Mezopotamya’daki buluntularda pek çok tanrının günümüzdeki melek figürüne benzer şekilde kanatlarla tasvir edildiği görülür.

Dini kaynaklara göre; meleklerin Tanrı tarafından yaratıldığına inanılır. Bu yüzden melekler ölümsüzdür ancak sonsuz değildirler, sonsuzluk sadece Tanrı’ya aittir. Evrenin sonunda, tüm güneşler, yıldızlar, galaksiler yok olduğunda melekler de ortadan kaybolacaktır. Ancak evren var olduğu sürece meleklerin de var olacağına inanılır. Ayrıca, melekler aynı anda yaratılmıştır ve sayıları her zaman aynıdır. Tanrı melekleri yaratmaya devam etmez. Meleklerin sayısı yaratıldıkları ilk andan beri değişmemiştir.

Musevi – Hıristiyan geleneğinde meleklerin gücü çok büyüktür. Talmud’da melek Mikail‘in dağları yerinden oynatabileceğinden, Vahiy Kitabı‘nda (ya da Apokalips) ise Tanrı’nın öfkesini yansıtan 7 meleğin yıldızların üçte birini yok ettiklerinden söz edilir.

  1. yüzyılda Alman astronom Johannes Kepler, Kozmografik Gizem isimli bir eser yayınlamıştır. Kepler bu eserinde gezegen meleklerinin gezegenleri hareket ettirdiklerini ve yerlerini değiştirebildiklerini, gök cisimlerini yörüngelerine oturttuklarını yazmıştır. Elbette bu melekler daha sonra modern bilim tarafından yerçekimsel güçler olarak tanımlanmıştır.

Semavi dinlerde meleklerin dahil olduğu en bilinen hikayelerden birisi Hz. İbrahim‘in oğlu İshak‘ı (İslam’a göre İsmail’i) öldürmesini engellemeye Eski Ahit’te “Rabb’in Meleği” olarak bahsedilen bir meleğin geldiği ve kurban olarak yanında bir koç getirdiğidir. İslamiyet’teki kurban geleneği de buradan gelir. Yanan bir çalının alevinde beliren ve Hz. Musa ile konuşan ruhani varlık da bir melektir. İslamiyet’teki dört büyük melekten birisi olan İsrafil’in ise kıyamet günü “sur” adı verilen kutsal çalgıya üfleyeceğine inanılır.

Meleklerle ilgili hikayeler çoğunlukla semavi dinlerde meleklerin insanlara Tanrı’nın yardımını getiren varlıklar olarak görüldüğünü yansıtır. Diğer bazı inanışlarda ise melekler insanlara bazen dostça yaklaşabilen bazense zarar verebilen nötr varlıklar olarak tarif edilir ve şeytanla aralarında çok belirgin bir ayrım yoktur.

  1. yüzyıldan önce meleklerin insanların işlerinde büyük rol oynadıklarına inanılırdı. Aydınlanma dönemi ile birlikte ise melekler romantik fanteziler ve şiirlerle sınırlı kalmaya başladı. Tarihte pek çok tanınmış kişi trans halinde meleklerle iletişim kurduklarını iddia etmiştir. İsveçli mistik Emanuel Swedenborg ve filozof Rudolf Steiner bunlar arasında sayılabilir. Günümüzde halen melekleri gördüğünü ya da onlarla konuştuğunu iddia edenler vardır. Özellikle ölüme yakın deneyimler yaşayan, kısa süreli kalp durmaları yaşayıp geri döndürülen insanlar bu iddialarda bulunmaktadır. Bu iddialar da ölen kişilere rehberlik eden melekleri akla getirmektedir.

 

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı