Melekler Sözlüğü

E


Ebed: Melek Metatron’un adlarından biri.


Ebriel: “Kutsal olmayan” 10 Sefirot’tan dokuzuncusu


Ebuhuel: Mutlak güç meleği; Musa’nın altıncı ve yedinci kitabına göre bu 8 melekten biri. Ebuhuel Kabala dualarında yakarılabilen bir melektir.


Ecanus: Apokaliptik kitap Ezra’a göre Ecanus Tanrı’nın emriyle Ezra’nın dikte ettiği 94 (ya da 204) kitabı yeniden yazan 5 insandan (yani melek) biridir. Öteki dört insan Sarea, Dabria, Selemia ve Asiel’dir. Bazı versiyonlarda Ecanus’un yerini Ethan alır. Bu kitaplardan 70’i muhafaza edilmiş ve üzerlerine “Yahudi bilgelerine mahsustur” kaşesi vurulmuştur; çünkü ezoterik bilgiler içeriyorlardı. Öteki kitaplar herkesin kullanımına ayrılmıştı.


Ehriman: İran kötülük hükümdarı, Hristiyan Satan’ın prototipi. Şeytanın ayarttığı ve onunla karşılaşmasından zaferle ayrılan Zerdüşt’e göre insanın ve her hayvanın prototipini öldürerek dünyaya ölümü getiren Ehriman’dır. Ehriman, Sasani döneminden önce bütnüyle kötü değildi. Hatta bir dönemde çocuk İsa’nın önünde saygılarını sunan ve bağlılıklarını bildiren insanlar Ehriman’a kurbanlar sunuyorlardı. Ahura Mazda’nın dengi ve güç olarak onun üstünde olmakla birlikte sonunda “göğün ve yerin hakimi” yüce İranlı tarafından yenilgiye uğratılacaktır.


Eişet Zenunim: Zohar Kabalasında genelevler meleğidir. (dişi) Aynı zamanda kötü melek Samasel’in dört partnerinden biridir; öbür üçü Lilith,Naamah ve Agrat bat Mahlah’tır.


Eiael: gizli ilimler, uzun yaşam vb. alanlarda etkin olan bir melek.


Esabiel: bir kudret meleği.


Eth: amacı her şeyin yerinde ve zamanında olmasını sağlamak.


Ezekiel: ibranice tanrı’nın gücü.

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı