Melekler

Melek, birçok dinde inanılan semavi yaratıklara verilen isimdir. Meleklerin görevleri Tanrı’ya hizmet etmektir. Meleklere inancın var olduğu her din ve inançta melek kavramına bakış farklıdır. Batı dillerinde kullanılan Angel Yunanca elçi anlamına gelen Angelos’tan alınmadır. Semitik dillerde ve Türkçede kullanılan melek ise İbranice “m l k” kökünden gelir. Melek, malik, mülk, malik’ül mülk, memlük gibi kelimelerin köken aldığı “m l k”’in İsraillilerin komşuları olan Amon’luların tanrısı Molek (molech, moloch)’in isminden türetildiği düşünülür. Bu ilişki cehennem bekçisi malik açısından düşünüldüğünde daha açıktır. Peki her biri farklı konularda Tanrı’ya hizmet eden bu meleklerin isimleri nereden gelmekte ve hangi kültürlerde hangi manaları karşılamaktadır? Bilinen baş meleklerin yanı sıra kültürlerde ayrıntılarda kalmış melekler ve isimleri, hangi görevde oldukları da önemli bir konudur.

ab6e7c7202fd77e41089add1dd97c6a6

Sözgelimi “Cehennem Görevlisi” ya da “Güneş Yöneticisi” kabul

edilen Uriel çeşitli kaynaklarda Sariel, Nuriel, Uryan, Yehoel,

Ovreel, Oroiael, Fanuel, Eremiel, Ramiel, Yeremiel, Yakub-İsrail

olarak yazılmıştır. Üçüncü takım meleklerin başı ve Göklerdeki en

büyük melek Haniel’den türeyen sözcükler ya da bu sözcüğün

değişkeeleri şöyle bir matematik denklemi oluşturabilir.

Haniel=Anael=Aniyel=Onoel=Ariel=Simiel.

Semavi Gabbai, gökyüzündeki hazinelerin koruyucusu, Vretil,

Cebrail, Radueriel, Pravuil, Seferiel, Vrevoil’e çok benzer ya da

bunların dengi veya bunlardan önses düşmesiyle ayrılır. Arap

geleneğindeki Cebrail, Cibril, Jabriel, Abrael ya da Abru-el’dir.

İran geleneğinde en büyük ve en güçlü melek Soruş ve Revan-bahş ve Taçlı Bahman idir. Etiyoplalılar’da ise Gadrael.

Mikail’in adı ise gizemlidir: Sabathiel. Aynı zamanda Sekine, Işığın hükümdarı, Logos, Metatron, Tanrı’nın Meleği ve Aziz Petrus

gibi isimler ve kullanımları vardı. Ayrıca ejderhayı ilk öldüren melek olarak tanınan Mikail müthiş aziz Georgius arketipi olarak da

kabul edilir. Eski İranlılarda insanlığın destekçisi Beşter adıyla da tanınırdı.

Tanrı yarattığında Labiel adı verilen Reafael, Afarop, Raguel, Ramiel, Azrael, Raffarel gibi adlar da alabilir. Ve işleri daha da

karıştırmak için, şifa veren melek sahte Azariah adıyla çalışır. Zohar’a göre ise İsrafil (Rafael) bir cehennem kralıyla eşdeğerdir:

Bael.

Leopar görünümlü Kamael ya da Şemuel, Simiel, Kemuel aynı zamanda ilahi başmelek olarak gökyüzünde ve Mars gezegeninin yöneticisi olarak Cehennem’de hizmet veriyordu. Kutsal Yasa’nın bildirilmesi için 12.000 madde dışı varlıktan oluşan bir grupla Tanrı’ya eşlik eden Kamaeldir. Bir efsaneye göre Kamael Tevrat’ı Tanrı’nın elinden almasını engellemeye çalışırken Musa tarafından yok edilmiştir.

Meleklerin görevlerinden ziyade kullandıkları dil de merak ve tartışma konusudur ama yaygın olan görüş bu dilin İbranice

olduğudur. Törenler Kitabı’ndan ve Targun Yeruşalmi’den öğrendiğimize göre İbranice Tanrı’nın Yaratılış sırasında ve Cennet’te

kullandığı dildir. Yılanın bile İbranice konuştuğuna dair iddialar vardır.

8f37c26118bdc10e745307a8087a8412

Böylece, tümdengelim yoluyla meleklerin bu dili konuştukları ve konuşmaya devam ediyor oldukları kanısında olanlar mevcuttur. Tevrat’ınilk başta İbrani dilinde düşünülmesi ve İbranice yazılmış olması Yahudiler arasında çok yaygın bir varsayımdır. Filimona (Keldani Aramcasıyla yazıldığı düşünülen) ve genel olarak Müslümanlar (Arapça yazıldığını düşünüyorlardı) bu görüşe karşıdırlar. Olaya bir büün olarak bakıldığında meleklerin -aslında bütün madde dışı varlıkların- lingua francasının İbranice olduğu söylenebilir . Kimi yorumculara göre melekler tek dilli olduklarından sadece kutsal dili konuşurlar, bu dile çok yakın olan Aramca’yı bile anlamazlar. Farklı başka bir görüşe göre de Cebrail, Metetron, Zagzael’in her biri 70 dil bilirlerdi.

Melekler birçok ödev ve amacı gerçekleştirirler. Esasen Tanrı’ya hizmet ederler ve en kutsal tahtın çevresinde sürekli ilahiler söylerler. Aynı zamanda insana Tanrı’nın verdiği görevleri iletirler. Ama birçok melek de doğrudan doğruya insana hizmet ederler: koruyucu, danışman, rehber, yargıç, çevirmen, aşçı, teselli edici, aracı ve mezarcılar olarak. Doğru bir biçimde ifade edildiğinde ve koşullar uygun olduğunda talepleri karşılarlar.

Gizli bilimlerde, büyü geleneğinde melekler sadece talepte bulunanın imanını güçlendirmeye, onun dertlerine çare olmaya, kayıp eşyalarını bulmaya, maddi olanaklarını arttırmaya ve çocuk sahibi olmasına yardımcı olmakla kalmazlar, düşmanı engelleme ve yok etme konusunda da yardımcı olabilirler.

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı