Rakamlar ve Sembolleri

4bdeb4fa70bfd6f6b163faf6d0b8853d

Semboller ilk çağlardan beri kullanılmaktadır. Dönemlerin özelliklerini, bilgilerini bir aracı olarak günümüze kadar taşımışlardır.

Sözcük anlamı; Duyularla algılamayan bir şeyi belirten somut şey veya işaret demektir.

Sembollerle ilgili bilinmesi gereken bir sembolün birden fazla anlam içerebilecek olmasıdır.

Tek haneli ve ana rakamlarda sembolik analiz, numeroloji raporunun özü veya numerolojinin karakter analizi olarak bilinmektedir. Çok fazla sayı olduğundan ve birbirlerini modifiye ettiklerinden tahmin edebileceğiniz gibi analiz oldukça zordur. Eğer numaraların temel sembollerini anlayabilirseniz, kullanılışını kavrayacak ve yorumlarınızı daha kolay yapacaksınız.

Birrakamlarvesemboller

Öncelikle güçlü bir irade, pozitif ve saf enerji olarak bilinir. Yeni başlangıçları ve saflığı yansıtır. Tarot destesindeki bir bumaralı kart ” Büyücü” de başlangıç ve yaratılış anlamındadır. Sembolik olarak “TEK” ve “MUTLAK” olanı belirtir. Bir’ in sembolik anlamı, ayrıca fiziksel ve zihinsel olarak eylemleri iki türlü temsil ettiğini anladığımız zaman daha da açıklığa kavuşur.

Bunun yanı sıra üretkenliği sembolize eder. Bunu ataerkil toplumların üreme sembolü olan fallusta görebiliriz.

Güneş bir tanedir ve “Mutlak Bir” in sembolü olarak güneş kullanılmaktadır. Bu bağlamda bir, saldırganlığı, hareketi ve hırsı yansıtır.

İki

İkinin sembolik anlamı iyilik, denge, incelik, eşitlik ve çift olma durumudur. Adaletin sessiz gücünü yansıtır ve plana ihtiyacı vardır. Seçim yapmamız için bizi çağırmaktadır. Manevi olarak iki, başkalarıyla yada partnerlerle yapılan değişikliklerde anlaşmaları sağlar.

Evrendeki düaliteyi sembolize eder. Evrendeki düailitenin ön plana çıkmasında ataerkil toplumlarda erkeğin üremedeki rolünü açığa çıkarmaası rol oynar. Kadın/ Erkek, Dişi/ Eril, Güneş/ Ay gibi.

Bazı yerlerde Ay, ikinin sembolü olarak kullanılır. Dengeyi, zıtlığı ve karşıtı yansıtır.

Üç

Büyü, sezgi, verimlilik ve üstünlük ile örtüşmektedir. Çok yönlülüğü, ifade edişi ve yaratıcılığın saf sevincini hatırlatır. Ayrıca geçmişi, şimdiyi ve geleceği temsil eden zaman tanımlayıcıdır. Hayatınızda birbirini izleyen 3′ ler yaratıcılığınızı kendinize ifade etme ihtiyacınızı sembolize eder. Yeni maceralar için umut vericidir. Girişimler sonucundaki başarıyı ve ödülü de temsil etmektedir.

Eski toplumlarda üç, gök- yer – yeraltı üçlemesi şeklinde kutsalken, Mısır’ da bu İsis- Osiris- Horus şeklinde, Yunan mitelojisinde Zeus-Poseidon- Hades ile ifade edilmiştir.

Bir başa açıdan üç, anne- baba- çocuk olarak da sembolize edilmektedir.

Sembolik olarak üçgen şeklinde gösterilmektedir. Yeteneği, becerikliliği ve neşeyi yansıtır. Bazı yerlerde Mars üçün sembolü olarak kullanılmaktadır.

Dört

İstikrar ile örtüşür. Her şeyin topraktaki doğasını hatırlatır. Şöyle bir düşünün dört mevsim, dört element, dört yön… Tüm bu inanılmaz güçlü esaslar dört ile adeta sarılmıştır. Sağlamlığı, dinginliği ve evi temsil etmektedir.

İslam’daki dört büyük melek, dört halife, Hristiyanlık’ taki haç, dört İncil de bu semboliz ile ilgilidir.

Bazı yerlerde Merkür dördün sembolüdür. İstikrarı, dayanıklılığı yansıtır.

Beş

Seyahat etmekle, macerayla ve hareketli olmakla örtüşmektedir. Bu niteliklerle gelen yükseklikler beşte istikrarsızlık, öngörülemezlik ve radikal değişiklikler taşımaya sebeb olmuştur. Beşin manevi anlamı, yaşamın mucizelerine dikkati çekmektir.

Yaşadığımız dünyayı ve insanı sembolize etmektedir. Beş köşeli yıldız yaşamın sembolü olarak kullanılmaktadır. Bazı yerlerde Jüpiter ile ifade edilir. Büyümeyi, genişlemeyi, macerayı, seyahati yansıtır.

İslam’ ın beş şartı, beş vakit namaz da beş ile ilgili sembolizmlerdir.

Altı

Altının arkasında yatan sembolizm gizemlidir. Ahengi, dengeyi, samimiyeti, aşkı ve doğruyu temsil eder. Sakinlik içerisinde bize çözümler sunar. Venüs temsilcisidir. Hoşgörülü, güvenilir ve samimidir.

Altı sayısının sembolimi aynı zamanda Süleyman’ ın mhrüdür. İçiçe geçmiş iki eşkenar üçgenden oluşan bu şekil altı köşelidir. Yukarı bakan üçgenin tanrıya ulaşan ruhu, aşağıya bakan üçgenin ise toprağa dönüşü temsil ettiği düşünülmektedir.

Tanrının dünyayı altı günde yaratmıştır. Bu da altının mükemmelliği sembolize etmesine örnek olabilir.

Yedi

Sihirli güçler ile ilgilidir. Ezoteriktir ve büyünün bilimsel yönleriyle örtüşür. Her an karşımıza çıkmaktadır. Yedi sembolizmin kökeninde yedi gezegenin olduğuna inanılır. Eskiden her gezegenin bir gök katında olduğu düşünülmekteydi ve bu yüzden “Göğün yedi katı” deyimi kullanılmaktaydı. Her gezegenin bir günü vardı ve bu yüzden hafta yedi gündü. Buna göre, Ay pazartesi, Mars salı, Merkür çarşamba , Jüpiter perşembe, Venüs cuma, Satürn cumartesi, Güneş ise pazar belirlenmiştir.

Satürn tarafından yönetilir. Mantıksız hayalleri temsil eder. Ancak bu yedinin yönlerini daha derin bir biçimde dile getirmektedir.

Sekiz

Büyük ölçüde iş, başarı ve zenginlikle ilgilidir. Devam etmeyi, yinelemeyi ve döngüleri temsil eder. Baş koyulan bir yolda sonuna kadar gitmeyi ve mükemmelleşmeyi simgeler.

Yedi kat gökyüzü inancının bir uzantısı olarak da tanrı katını temsil etmektedir. İslam için, sekizin cenneti ifade ettiği düşünülmektedir.

Budizm’deki sekiz yapraklı lotus çiçeği de sekiz aşamalı bir sistemin sembolü olarak görülür.

Dokuz

Dokuz sayısının manevi anlamı, numara diziliminde titreşim frekanslarının yüksekliğini bize getirir. Kazanmayı, memnuniyeti ve koşullara uygun olarak elde ettiğimiz başarının etkisini temsil eder. Zihinsel güç, yaratıcılık ve durumların üzerindeki etkilerle ilgilenir.

Eski sembolizmde ise bir bitişi gösterir. Üçün karesi olduğundan da erişilen bir noktayı belirtir.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı