Şarap Sembolü

Şarap sembolü, kimi tradisyonlarda bal, süt, yağ, su gibi diğer sıvı sembolleriyle kimi tradisyonlarda ise diğer sıvı sembollerinden bağımsız olarak kullanılmıştır. Genellikle asmadan elde edilen şarap eski tarihlerden itibaren çeşitli din ve tapınmalarda kullanılagelmiştir. Şarabın özellikle, ayinlerde ve vecd, trans gibi ruhsal gevşemelerin söz konusu olduğu etkinliklerde kullanılmış olduğu görülmektedir. Çünkü bu topluluklara göre, alkollü bir içecek olan şarap bedensiz ruhlarla iletişim kurmaya ve yüksek şuura dalmaya imkan sağlıyor, öte aleme kaymanın söz konusu olduğu vecd, trans gibi ruhsal gevşeme hallerinin oluşmasına yardımcı oluyordu.

Şarabın bu amaçla kullanımı eski Yunan tapınçlarında açıkça görülmektedir. Şarabı tanımayan Amerika kızılderileri de ruhsal gevşeme hallerini çeşitli halüsinojen bitkilerle sağlama yoluna gitmişlerdir. Asya Şamanizmi’nde ise herhangi bir uyuşturucu kullanmak yerine, trans haline girişi, monoton uyarılma etkisi sağlayan müzikle, daha doğrusu davul sesiyle sağlama yoluna gidilmiştir.

Grek mitolojisinde şarap tanrısı Diyonizos’tur. (İobakkhos). Diyonizos ayinlerinde şarap içimi vecd ve trans haline geçilmesini kolaylaştırıcı bir etken olduğundan, mevcut olmakla birlikte, şarap Orfe’nin öğretisinde aslında yüksek planlardan gelen ruhsal tesirleri fiziksel planda temsil etmek üzere kullanılan bir semboldü.

Şarap, Grek ve Hint geleneklerinde olduğu gibi birçok gelenekte ölümsüzlük içkisinin fiziksel ortamdaki sembolü olarak kullanılmıştır. Daha doğrusu insanlar, vaktiyle sahip oldukları, fakat kaybettikleri ölümsüzlük içkisinin yerine bir başka içecek koymak zorundaydılar; bu da şarap oldu. Pek çok geleneğe göre kötülüğün bulunmadığı çok eski bir çağda ilahların Yer ile spiritüel Gök arasında kurduğu insanların ilahlarla kolayca iletişim kurmalarını sağlayan bir köprü vardı; koşullar uygun olduğundan insanlar ilahlarla içli dışlı yaşıyorlardı. Gök’le yakından ve açık temas halindeydiler ve yüksek ruhsal planlardan gelen ince tesirler anlamındaki ölümsüzlük içeceğini fazla çaba harcamadan az çok içebilmekteydiler.

İlk üzüm bağını dikenin Nu olduğu belirtilen Tevrat’ta cennette dört ırmak olduğundan söz edilir. İbrani tradisyonunda semavi tesirler ve rahmet ırmağı Yukarı’dan dünya ekseni gibi dikey iner, sonra merkezden itibaren yatay olarak dört kola ayrılır ve cennetin dört ırmağını oluşturur. Bunlar Tevrat’taki adlarıyla süt, bal, yağ ve şarap ırmaklarıdır. Şarap İbrani tradisyonunda inisiasyonun ve bilginin dayanağıdır. İbrani okültizminde gizlem anlamına gelen sod sözcüğü ile şarap anlamına gelen sözcük aynı nümerik değere (70) sahip olduklarından bazen birbirlerinin yerine kullanılırlar.

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı