Savaş Düzeni Kehaneti

Savaş Düzeni Kehaneti

142398-dijital-dunyadan-savas-sahneleri--38

TEMPLARS

Haçlılar döneminde Kudüste ortaya çıkmış dini ve askeri bir kuraldır.

Hugh De Payns ve Geoffrey Saint Omer burada, antik şehirde Süleyman tapınağı çevresinde dini bir oluşumu 1118 yılında gerçekleştirdiler. Kutsal topraklardaki Hacıları koruduğuna inanılır.

Saint Bernard of Clairwaux 1128 yılında bu kuralları yeniden düzenlese de Papa 2. Honorious bu kuralların ayrı kurallar olup sürdürülemez olduğunu vurgulamıştır. Onlar sadece Papa’nın dediklerini yapmalı ve seküler kurallarla ilgilenmemeliydiler. Seküler kural koyucular vergiden ve yarguıdan muaf ve Klerik noktalarla ilgilenirlerdi.

Templars, Şovalyeler, Vaizler, Zanaatçiler ve çavuşlar arasında bölünmüş olup Genel Konsül tarafından organize edilmiştir. Beyaz bir pelerin ve omzunda sekiz kırmızı haçlı elbiseyi giymek Lordlar tarafından da askri gücü üstünde otorite katmak açısından çekici olmuştur. Avrupa boyunca da bu kahramanlık, üstünlük ve cesaret göstergesi olmuştur.

Templers mühürleri at üstünde iki şovalyedir. Hikayeye göre fakir olan bir şovalye atını diğeriyle paylaşmak zorunda kalmıştır. 1291’de Acre’de yenilince Haçlılar Filistin bölgesinden yollandılar. Templers’ın yarattığı zengin para toprakları ve statü din adamları ve Lordlar arasında gerilim ortaya çıkarmıştır. Bu kişilerden bir kısmı Hristiyanlığı terk etmiş ve Pagan inanışlara, Şeytani inançlara dönmüşlerdir.

Fransa’nın Kralı 4.Philip 1307 yılında bu sapkınlığa batmış kişileri yakaladı ve inanç sistemi içerisinden onları arındırdı. İspanaya, İngiltere ve Papa’da aynı şekilde bu kurallara ataklar düzenledi. Karşı taraftan da Templers’ın bozulmuş düzenini savunan Şovalyeler de karşı ataklara geçmiş ve mücadeleler yaşanmıştır. 1314 yılında Philip yakaladıklarını Paris’te yakmıştır. Sapkınlar zamanla topraklarından dağıtıldılar.

Kaçanların bir kısmı ise Masonluk teşkilatını kurmuşlardır.

 

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı