Tohum Sembol

Tohum, sembolizmde, her şeyden önce, az ve öz olmanın, küçük ve parça olmakla birlikte bütünü temsil etmenin, tamlığın, birim olmanın, kökenin, kaynağın, yok olmayışın, ebediliğin, sürekliliğin, tezahür ortamında küçüklüğün sembolüdür. Bir bitki tohumu küçük olmakla birlikte gelişip büyüyecek bitkinin gereken tüm unsurlarını özünde muhafaza eder. Tohum sembolizminde küçük olanın büyük olanı doğurması söz konusudur. Bu bakımdan tohum ya da meyve çekirdeği sembolü merkez ve cenin sembolleriyle bazı anlamları paylaşır. Tohum, daire sembolizminde, tezahür ortamında en küçük olan fakat daireyi oluşturan merkeze denk düşer. Tohumun kışın toprak altında gömülü halde uyuma ve ilkbaharda gelişme gösterme özelliği onun gerek karanlıktan ışığa geçişle ifade edilen yaratılış sembolizmlerinde gerek aydınlanacak inisiye adayının uyku halinden uyanıklık haline geçişiyle ifade edilen inisiyatik aydınlanma sembollerinde ve gerekse doğum-ölüm çemberleriyle ifade edilen reenkarnasyon sembolizmlerinde bir sembol olarak kullanılmasını sağlayıcı etkenlerden biri olmuştur. Tohum, içinde henüz tezahür etmemiş potansiyel haldeki varlık imkanlarının toplamlarını, potansiyel bir gücü barındırmaktadır ve tohumun çimlenmesi bir iç çalışmanın ürünüdür.; bir sembol olarak seçilmesinde bu özelliği de rol oynamıştır. Tohumun, tradisyonlarda özellikle tezahürü sağlayan etken anlamında kullanıldığı görülmektedir. Toprağa ekilen her tohum hareketsiz görülmekle birlikte, belirli koşullarda bir bitki tarzında kendini gösterecek bir hareketin gizli, görünmez ve potansiyel başlangıcıdır; önceden kurulmuş bu mekanizmayı harekete geçiren; doğa yasaları dediğimiz değişmez yasalardır.

Tohum sembolizminde genellikle tahıl tohumlarının kullanıldığı görülmektedir. Mısır, Grek ve Hitit uygarlıklarında buğday tohumunun, Maya tradisyonunda Mısır tohumunun, Çin ve Afrika’nın Dogon tradisyonlarında ise darı tohumunun kullanıldığı görülmektedir. Her iki tradisyonda da darı tohumunun adı “po”dur. Po, Çince’de aynı zamanda can ya da ruhu temsil eder, Tibet’te eski zamanların bilge şamanlarına verilen bir addır, Polinezyalılarda yaratılıştaki kaosa verilen addır, Dogonlarda aynı zamanda Sirius B yıldızının adıdır. Dogonlar Sirius B’ye “po-yıldızı” anlamında Po-tolo derler. Tohum, Kuzey Amerika Kızılderililerinde, Hitit kabartmalarında, Eleusis inisiasyonlarında ve öte alemle yeryüzü arasında gidip gelen Persephone’un annesi Demeter (Ceres) tasvirlerinde görüldüğü gibi, çoğu zaman başakla temsil edilmiştir. Tohum sembolü yaratılışla ilgili olarak kullanıldığında, kendisine bazen tezahürler alemini meydana getiren unsurları içeren bir yumurta sembolünün de eşlik ettiği görülür. Dogon ve Eski Mısır tradisyonlarında olduğu gibi birçok tradisyonda iki yaratılıştan söz edilir ki bunlardaki ortak temanın şu olduğu görülür.: Birincisinde Tanrı, cevherleri yoktan var eder; ikincisinde ise tezahürler alemi ya da kozmik kainatın meydana getirilmesi söz konusu olur. Birçok tradisyona göre, ilk fiil, yani Allah2ın kelamı, ruhtur, evreni meydana getiren bu ruh ilahi bir tohumdur. Yaratılıştaki genişleme süreci tohumun filizlenmesi ile ifade edilmeye çalışılır.

Tohum sembolünün en çok önem taşıdığı ve en ayrıntılı biçimde işlendiği tradisyon Dogon tradisyonudur. Bu tradisyonda tohumlar yaratılışla ilgili bir rol üstlenirler. Pek çok kozmogenide Dünya’nın yaratılması ile sınırlı kalırken Dogon kozmogenisinde Dünya’nın meydana gelişinden ziyade kainatın meydana gelişi açıklanır.

Kelt tradisyonunda doğurgan bir yer hayvanı olan tavşan cismani “plan”ın akışkan bir ortam ola suda yaşayan balık süptil “plan”ın sudan daha süptil olan havada yaşayan kuş en süptil “plan”ın, buğday tohumu ise varlıkların eridikleri bir “plan”ın sembolüdür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falfalcı.com sitesinde arayacağınız bütün falları rahatlıkla bulacaksınız. Bütün falların detaylı içerilerini bulacaksınız ve bu falların nasıl bakıldıklarını öğreneceksiniz. Hem fallar hakkında bilgi alacak hemde falcıların hayatlarıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. En çok kullanılan kahve falı ve tarot falı hakkında detaylı bilgilerde sizi burada bekliyor. Fal Falcı sitesinde sizin gibi fallarla ilgilenen kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

© 2015 Fal-Falcı